Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică și alte proiecte de acte normative

10 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 817
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de Guvern Actul normativSumar
10 februarie 2016Proiecte de legi– Proiectul de Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
– Proiectul de Hotărâre pentru completarea art. 10 din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții semnate la București la 9 decembrie 2014 și 3 august 2015 și la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București-etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 27 august 2015 și la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la New York, la 24 septembrie 2015
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0756 Ploiești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0596 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016
– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016
– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2016
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modelelor și a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016
– Proiectul de Hotărâre privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a circumscripțiilor electorale a municipiului București pentru alegerile locale
– Proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național „Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea”
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 416/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Secțiunea 3A, subsecțiunea 3A1 și 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localităților Gilău și Gârbău din județul Cluj”, din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Oradea”, precum și suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 416/2014
– Proiectul de Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru completarea unor acte normative

 

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 10 februarie 2016, se află mai multe proiecte de acte normative. Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele proiecte:

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M. Of. nr. 625 din 20 iulie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre pentru completarea art. 10 din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (M. Of. nr. 965 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții semnate la București la 9 decembrie 2014 și 3 august 2015 și la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București-etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 27 august 2015 și la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la New York, la 24 septembrie 2015;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0756 Ploiești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0596 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (M. Of. nr. 25 din 11 ianuarie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;

– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016;

– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2016;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modelelor și a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016;

– Proiectul de Hotărâre privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a circumscripțiilor electorale a municipiului București pentru alegerile locale;

– Proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 416/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Secțiunea 3A, subsecțiunea 3A1 și 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localităților Gilău și Gârbău din județul Cluj”, din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Oradea”, precum și suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 416/2014 (M. Of. nr. 387 din 26 mai 2014);

– Proiectul de Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru completarea unor acte normative.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică și alte proiecte de acte normative was last modified: februarie 10th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter