Modificarea O.U.G. nr. 36/2013, H.G. nr. 206/1995, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 și alte acte normative (adoptate de Guvern)

12 Iun 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 994
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința GuvernuluiActele normative adoptateSumar
10 iunie 2015Proiecte de legi regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare;
ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscal internaționale și implementarea măsurilor FATCA semnat la București, la 28 mai 2015;
 contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust;
ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014;
 modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei;
Ordonanțe de urgență stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1 – 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora precum și pentru gestionarea apei grele;
modificarea și completarea O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;
modificarea și completarea unor acte normative;
aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
Hotărâri aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, semnat la Tel Aviv la data de 14 septembrie 2014;
aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Națională Poșta Română S.A;
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;
modificarea și completarea H.G. nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Național de Informații în Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, în subordinea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare;
modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0854 Fălticeni;
modificarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi;
modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate;
transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și administrarea M.A.I. – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în domeniul public al Municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea M.A.I.;
aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 și respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007;
procedura de aprobare și conținutul memorandumului prevăzut la art. 7, alin. (1) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României;
numirea în funcția de controlor financiar șef adjunct la Corpul controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a domnului Alexandru Orășanu;
modificarea H.G. nr. 494/2006 privind echipamentul maritim;
trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturior și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” – SA Sucursalele Regionale CF București și Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;
suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională a Uraniului – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;
suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea proiectului de investiție imobiliară “Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoșka, regiunea Volgograd – fostă Stalingrad, Federația Rusă”;
trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiș, Tulcea, Constanța și Argeș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la – H.G. nr. 1705/2006 bunurilor din domeniul public al statului;
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale – Institutul de Cercetare Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare – ICPROA S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare;
aprobarea stemei comunei Socond, județul Satu Mare;
aprobarea stemei comunei Brăești, județul Buzău;
aprobarea stemei comunei Șugag, județul Alba;
aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, județul Vrancea;
modificarea anexei nr. 44 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A;
componența atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

 
Potrivit informației de presă publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din data de 10 iunie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative. Vă redăm, mai jos, lista privind următoarele acte normative:

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de legi

– Proiectul de lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare;

– Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA semnat la București, la 28 mai 2015;

– Proiectul de lege privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust;

– Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014;

– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei.

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1 – 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora precum și pentru gestionarea apei grele;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (M. Of. nr. 251 din 30 aprilie 2013; cu modif. ult.);

Menționăm faptul că O.U.G. nr. 36/2013 a suferit o singură modificare adusă prin Legea nr. 259/2013 (M. Of. nr. 612 din 2 octombrie 2013).

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Ordonanța de urgență pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (M. Of. nr. 241 din 29 august 1994; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că O.G. nr. 41/1994 a suferit numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin O.U.G. nr. 2/2015 (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015).

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, semnat la Tel Aviv la data de 14 septembrie 2014;

– Hotărârea privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Națională Poșta Română S.A;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Hotărârea pentru completarea H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice(M. Of. nr. 221 din 31 martie 2011; cu modif. ult.);

Menționăm faptul că H.G. nr. 286/2011 a suferit o singură modificare adusă prin H.G. nr. 1027/2014 (M. Of. nr. 854 din 24 noiembrie 2014).

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Național de Informații în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în subordinea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 67 din 12 aprilie 1995; cu modif. ult.);

Menționăm faptul că H.G. nr. 206/1995 a suferit numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 353/2009 (M. Of. nr. 216 din 3 aprilie 2009).

– Hotărârea privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0854 Fălticeni;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (M. Of. nr. 25 din 11 ianuarie 2006; cu modif. ult.);

Menționăm faptul că H.G. nr. 1.486/2005 a suferit numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 954/2014 (M. Of. nr. 800 din 3 noiembrie 2014).

– Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate;

– Hotărârea privind transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și administrarea M.A.I. – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în domeniul public al Municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea M.A.I.;

– Hotărârea pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 și respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007;

– Hotărârea privind procedura de aprobare și conținutul memorandumului prevăzut la art. 7, alin. (1) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M. Of. nr. 893 din 9 decembrie 2014; cu modif. ult.);

Menționăm faptul că O.U.G. nr. 77/2014 a suferit numerioase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin O.U.G nr. 2/2015 (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015).

– Hotărârea privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 494/2006 privind echipamentul maritim (M. Of. nr. 414 din 12 mai 2006);

Menționăm faptul că H.G. nr. 494/2006 a suferit numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 765/2014 (M. Of. nr. 742 din 13 octombrie 2014).

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. Sucursalele Regionale CF București și Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională a Uraniului – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea proiectului de investiție imobiliară „Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoșka, regiunea Volgograd – fostă Stalingrad, Federația Rusă”;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiș, Tulcea, Constanța și Argeș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la – H.G. nr. 1705/2006 bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale – Institutul de Cercetare Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare – ICPROA S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Socond, județul Satu Mare;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Brăești, județul Buzău;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Șugag, județul Alba;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, județul Vrancea;

– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 44 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A;

– Hotărârea privind componența atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea O.U.G. nr. 36/2013, H.G. nr. 206/1995, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iunie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter