Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 și alte acte normative

10 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1467
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActe normative aflate pe ordinea de ziSumar
10 iunie 2015Proiecte de lege – ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii
contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare
Proiecte de hotărâri– modificarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel
aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015
completarea H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în domeniul public al Municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne
privind procedura de aprobare și conținutul memorandumului prevăzut la art. 7, alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României
– trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturior și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA Sucursalele Regionale CF București și Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională a Uraniului – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea proiectului de investiție imobiliară „Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoșka, regiunea Volgograd – fostă Stalingrad, Federația Rusă”
trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiș, Tulcea, Constanța și Argeș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale – Institutul de Cercetare Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare – ICPROA S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
aprobarea stemei comunei Socond, județul Satu Mare
aprobarea stemei comunei Brăești, județul Buzău
aprobarea stemei comunei Șugag, județul Alba
aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, județul Vrancea


Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 10 iunie 2015, s-ar putea afla următoarele acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de lege

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA semnat la București, la 28 mai 2015;

– Proiectul de Lege privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei;

– Proiectul de Lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare.

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (M. Of. nr. 25 din 11 ianuarie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, semnat la Tel Aviv la data de 14 septembrie 2014;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Națională Poșta Română S.A.;

– Proiectul de Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 221 din 31 martie 2011; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în domeniul public al Municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiectul de Hotărâre privind procedura de aprobare și conținutul memorandumului prevăzut la art. 7, alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M. Of. nr. 893 din 9 decembrie 2014; cu modif, ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 494/2006 privind echipamentul maritim (M. Of. nr. 414 din 12 mai 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturior și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA Sucursalele Regionale CF București și Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională a Uraniului – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea proiectului de investiție imobiliară „Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoșka, regiunea Volgograd – fostă Stalingrad, Federația Rusă”;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiș, Tulcea, Constanța și Argeș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale – Institutul de Cercetare Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare – ICPROA S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Socond, județul Satu Mare;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brăești, județul Buzău;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Șugag, județul Alba;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, județul Vrancea.

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 și alte acte normative was last modified: iunie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter