Revista Universul Juridic

 • Neconstituționalitate: Art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Baremul de notare pentru proba teoretică a concursului de admitere în funcția de notar public din 24 februarie 2015

 • Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară – modificate (OMFP nr. 150/2015)

 • Dreptul la marcă: coexistența și armonia dintre sistemele naționale de protecție și sistemul european de protecție (I)

 • Ședința Camerei Depuților: modificarea Codului fiscal, O.U.G. nr. 77/2009 privind jocurile de noroc, precum și a altor acte normative

 • S-au publicat Notele de fundamentare la H.G. nr. 81/2015 (referitor la Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi)

 • Locuri pentru grefieri în cadrul seriei de seminare „Exerciții practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă și comercială”

 • Locuri pentru grefieri în cadrul seriei de seminare „Reintegrarea socială a persoanelor condamnate: o abordare europeană comprehensivă”

 • Încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (Norma ASF nr. 4/2015)

 • Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată – modificat (OMFP nr. 178/2015)

 • Abonează-te la newsletter