Revista Universul Juridic

 • Asemănările şi deosebirile existente între încheierile şi procesele-verbale emise de executorul judecătoresc

 • Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ANAF şi persoanele fizice – modificată (OMFP nr. 161/2015)

 • Alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management (H.G. nr. 106/2015)

 • Concurs de promovare pentru grefierii cu studii superioare în cadrul ICCJ

 • INM recrutează un formator colaborator pentru disciplina „Dreptul administrativ. Regimul contravențiilor”

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice M.A.I. (Ordinul M.A.I. nr. 15/2015)

 • Proiect de modificare a Codului de procedură fiscală

 • Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 (Ordinul nr. 3165/2015)

 • Distincţiile dintre decăderea din drepturile procesuale şi decăderea aplicabilă termenelor din dreptul substanţial

 • Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (Ordinul nr. 3121/2015)

 • Abonează-te la newsletter