Revista Universul Juridic

 • H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

 • Art. 109^2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a ÎCCJ, modificat prin Hotărârea ÎCCJ nr. 4/2015

 • „Avocatul trebuie să fie liantul între stat și societate, între sistem și cetățean, între interesul general și cel individual!”

 • Nivelul comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, precum și în cadrul altor programe (OMFP nr. 98/2015)

 • Reaua-credinţă în etapa „precontractuală” reglementată printr-un contract (II)

 • Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor și Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, modificate

 • Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) Cod fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi SUA privind statutul forţelor SUA în România, modificate (OMFP nr. 138/2015)

 • Procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară (Ordinul nr. 1739/2013 modificat prin Ordinul nr. 116/2015)

 • Dreptul și morala – impact asupra guvernării societăţii

 • Regulile generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, modificate prin Ordinul ANRE nr. 6/2015

 • Abonează-te la newsletter