Revista Universul Juridic

 • Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (şi recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenţei

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – completare (Legea nr. 56/2015)

 • Metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35¹ alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 (H.G. nr. 171/2015)

 • Răspunderea persoanelor care au determinat starea de insolvență (II)

 • Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Norme de aplicare modificate (H.G. nr. 190/2015)

 • Valoarea concesiunii, modul de calcul şi modul de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului – modificări (OMMAP nr. 172/2015): rectificare

 • Decizie ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 2/2015: Art. 2 O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (M. Of. nr. 201 din 26 martie 2015)

 • Doctrină juridică şi/sau ştiinţă juridică? (III)

 • Raportul final al Comisiei de monitorizare a alegerilor membrilor Consiliului de Mediere

 • Minuta subgrupului de lucru CSM privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor

 • Abonează-te la newsletter