Revista Universul Juridic

 • Reconsiderarea activității independente (drepturi de autor)

 • Neconstituționalitate: Art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

 • Școala Națională de Grefieri recrutează formatori cu normă întreagă

 • Încheierile de ședință și hotărârile vor fi transmise părților în format electronic, prin e-mail

 • Activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015)

 • Analiza infracţiunii de bancrută frauduloasă (III)

 • Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 Cod fiscal – modificate (OMFP nr. 193/2015)

 • Obligaţiile de informare a utilizatorilor finali (Decizia nr. 158/2015)

 • Ședința Camerei Deputaților: Legea educației naționale nr. 1/2011, O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare, precum și alte acte normative

 • Seminar video online: Rolul și atribuțiile participanților la procedura insolvenței – Partea a II-a

 • Abonează-te la newsletter