Revista Universul Juridic

 • Codul fiscal, modificat (O.U.G. nr. 2/2015)

 • O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri (Codul fiscal, Legea nr. 155/2010, O.G. nr. 119/1999 și alte acte normative)

 • Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2015 (Circulara BNR nr. 10/2015)

 • Rezultatele alegerilor privind obținerea statutului de membru în Consiliul de mediere

 • O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară

 • Ședință de Guvern: Hotărârea privind modificarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 92/2013 (Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii) și alte acte normative

 • Termene prorogate, măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE si alte acte normative: decrete semnate

 • Procedura arbitrală – relaţia dintre parte şi arbitrul numit de aceasta

 • Împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 (OMFP nr. 246/2015)

 • Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil – modificare (Ordinul MFP şi al MECS nr. 256/3.331/2015)

 • Abonează-te la newsletter