Revista Universul Juridic

 • Impozitul pe mijloacele de transport. Taxa clawback

 • Neconstituţionalitate: dispozițiile art. 549¹ („Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării”) Cod procedură penală

 • Ședința UNBR privind inserția socio-profesională a absolvenților de studii juridice

 • Invitație la conferința „Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

 • Individualizarea aplicării şi executării pedepselor. Aspecte pro şi contra

 • Art. 1 H.G. nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă CSM a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii – modificări (H.G. nr. 150/2015)

 • Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – modificări (OMFP nr. 221/2015)

 • Reaua-credinţă precontractuală în alte sisteme de drept (IV)

 • Programul de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali aferent anului 2015 (Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2015)

 • Ședința Camerei Deputaților: Legea pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum și alte acte normative

 • Abonează-te la newsletter