Revista Universul Juridic

 • Modificarea şi completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (I) (H.G. nr. 234/2016)

 • Dan Mihai Șuta: Dialogul – singura cale pentru îmbunătățirea relațiilor dintre avocați și magistrați

 • Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către instanţele de contencios administrativ în materia aprobării tacite. Propuneri de lege ferenda

 • Modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Decizii adoptate de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat ASF)

 • Au fost lansate „Indexul sustenabilității DNA” și „Raportul privind recuperarea prejudiciului și confiscarea bunurilor dobândite prin infracțiuni”

 • Principiul securităţii juridice – prezumţie sau ficţiune juridică?

 • Modificarea şi completarea H.G. nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014 – 2016. Norme de aplicare. Valoare sprijin financiar (I) (H.G. nr. 279/2016)

 • Invitație la conferința „Europenizarea dreptului administrativ și codificarea procedurii administrative”

 • Volumul şi încărcătura la judecătorii, tribunale, curţi de apel și ÎCCJ în anul 2015

 • Abonează-te la newsletter