Revista Universul Juridic

 • [Înregistrarea evenimentului] UNBR și INPPA. Ziua Avocatului și Ziua Justiției. Masă rotundă cu tema: „Proiectul noului Cod de conduită profesională al avocaților, de etică și deontologie. Confidențialitatea raporturilor dintre avocați și clienți. Aspecte deontologice.”

 • Publicațiile „Dreptul” la ceas aniversar: 145 de ani

 • Proiectul ACTIONES – Apel la candidaturi pentru avocați

 • Monitoarele Oficiale nr. 487, 488, 489, 490, 491 și 492 din 30 iunie 2016

 • Dreptul european al consumului din perspectiva Directivei 93/13 privind clauzele abuzive şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei – modificări (O.U.G. nr. 26/2016)

 • Aprobarea O.U.G. nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative ș.a. (promulgate)

 • Completarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice şi pentru modificarea unor acte normative și alte acte normative (aprobate de Guvern)

 • Judecătorii şi grefierii solicită Guvernului României suplimentarea bugetului alocat Ministerului Justiției și alocarea de posturi în sistemul judiciar

 • Obligaţia creditorului contractual de a contribui la limitarea prejudiciului – formă de manifestare a bunei–credinţe în noul Cod civil

 • Abonează-te la newsletter