Revista Universul Juridic

 • [Reacția Baroului București și a altor barouri din țară] Barourile resping propunerea Ministerului Justiției ca magistrații și personalul asimilat acestora să devină avocați fără examen

 • Aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor – spital aflate în subordinea ANP

 • Modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PROIECT

 • CASS: Modelul și conținutul unor formulare date în aplicarea art. 180 Cod fiscal

 • Monitoarele Oficiale nr. 849, 850, 850Bis, 851, 851Bis, 852 și 853 din 26 octombrie 2016

 • Modificarea și completarea Codul de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (aprobată de Guvern)

 • Ziua demisiilor

 • Dreptul internaţional privat intertemporal. Conflictul în timp al normelor de conflict. Homo, fuge!

 • Modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015 (Hotărârea nr. 91/2016)

 • Propunere de lege ferenda privind unificarea noțiunilor de caz fortuit și forță majoră într-un singur concept

 • Abonează-te la newsletter