Revista Universul Juridic

 • Câteva aspecte de interes referitoare la condamnați, deținuți și standardele locurilor de detenție rezultate din rezoluția Parlamentului European din 5 octombrie 2017 referitoare la sistemele penitenciare și condițiile din închisori (2015/2062(INI)

 • Consideraţii privind contestaţia la titlu

 • O nouă interpretare dată conceptului de „lucrător” de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

 • Guvernul a aprobat programul de înzestrare a Armatei cu corvete multifuncţionale

 • INM. Curs „Combaterea extremismului violent și leadership-ul în situații de criză”, 21 mai – 1 iunie 2018

 • Înfăptuirea justiției. Egalitatea în drepturi. Accesul liber la justiție. Dreptul la un proces echitabil

 • Anexa la OMFP nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur – modificări (OMFP nr. 1450/2018)

 • CSM. Fișe tematice privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 146/15.02.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Facultatea de Drept București. Colocviul „Inexécution et justifications – le pouvoir actuel d’expression du droit continental”

 • Abonează-te la newsletter