Astăzi, în ședința de Guvern: Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice și alte acte normative

23 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 708
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de GuvernProiectele de acte aflate pe ordinea de ziSumar
23 decembrie 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru aderarea la Convenția privind înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17 ianuarie 1971, la Protocolul financiar anexat Convenției privind înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificat, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1312/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM București
– Proiectul de Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, subordonat Ministerului Sănătății
– Proiectul de Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unități administrativ-teritoriale
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 56 la H.G. nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
– Proiectul de Hotărâre privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor și a colectivului tehnic, care au obținut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfășurat în Danemarca, în anul 2015
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
– Proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Inițiativa Francofonă Națională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relațiile internaționale”, pentru anul 2015
– Proiectul de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil aflat în domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime”- S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Proiectul de Hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Agenției Naționale pentru Locuințe
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2015

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 23 decembrie 2015, se află mai multe acte normative. Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru aderarea la Convenția privind înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17 ianuarie 1971, la Protocolul financiar anexat Convenției privind înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificat, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004.

 

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (M. Of. nr. 464 din 26 iunie 2015);

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013), precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

 

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar (M. Of. nr. 133 din 13 martie 2013);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1312/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM București (M. Of. nr. 330 din 9 decembrie 1996);

– Proiectul de Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (M. Of. nr. 366 din 19 mai 2014);

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, subordonat Ministerului Sănătății;

– Proiectul de Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 56 la H.G. nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova (M. Of. nr. 128 din 18 februarie 2002; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare;

– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor și a colectivului tehnic, care au obținut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfășurat în Danemarca, în anul 2015;

– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Inițiativa Francofonă Națională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relațiile internaționale”, pentru anul 2015;

– Proiectul de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil aflat în domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M. Of. nr. 154 din 19 iulie 1995; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (M. Of. nr. 335 din 17 mai 2012);

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime”- S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Proiectul de Hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Agenției Naționale pentru Locuințe;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2015.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: Proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice și alte acte normative was last modified: decembrie 23rd, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter