Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor și alte acte normative

24 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 859
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința GuvernuluiActe normative aflate pe ordinea de ziSumar
24 iunie 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și, Cote d’Ivoire, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008 și la Bruxelles la 22 ianuarie 20092.
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde, la 15 ianuarie 2009 și la Bruxelles, la 22 ianuarie 20093.
– Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015
Proiecte de ordonanțe de urgență – Proiectul de Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea deblocării și accelerării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin H.G. nr. 522/2003
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 12 decembrie 2014 și la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 28 ianuarie 2015 și la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 și la București la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
– Proiectul de Hotărâre privind completarea H.G. nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești
– Proiectul de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – ANAF -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a unor imobile, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin H.G. nr. 234/2015
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.1142/2012 privind aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 și a Planului național de acțiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 (M. Of. nr. 820 din 6 decembrie 2012)
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr.1 la H.G. nr.1705/2006 (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (UM 0663 Drăgășani)
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea plății cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2015
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordine
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat la București la 30 octombrie 2014 și la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înțelegerii de securitate între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la București, la 10 noiembrie 2009
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale
– Proiectul de Hotărâre pentru abrogarea H.G. nr.1869/2005 pentru aprobarea Programului național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice-PNAC-SECA
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.589/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăștie-Sibiu” (M. Of. nr. 546 din 23 iulie 2014)
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr.1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională „Nuclearelectrica” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA, autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania de Investiții pentru Turism – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională
– Proiectul de Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2015
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 19 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăști, județul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.43 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ariniș, județul Maramureș
– Proiectul de Hotărâre privind stema comunei Bucșani, județul Dâmbovița
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lozna, județul Botoșani
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită și producătorilor de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

 

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 24 iunie 2015, s-a putea afla mai multe acte normative. Vom prezenta, mai jos, lista privind respectivele acte:

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și, Cote d’Ivoire, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008 și la Bruxelles la 22 ianuarie 20092;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde, la 15 ianuarie 2009 și la Bruxelles, la 22 ianuarie 20093;

– Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015.

 

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației;

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea deblocării și accelerării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

 

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin H.G. nr. 522/2003 (M. Of. nr. 346 din 21 mai 2003);

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 12 decembrie 2014 și la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 28 ianuarie 2015 și la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 și la București la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011;

– Proiectul de Hotărâre privind completarea H.G. nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești;

– Proiectul de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a unor imobile, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin H.G. nr. 234/2015 (M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.1142/2012 privind aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 și a Planului național de acțiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 (M. Of. nr. 820 din 6 decembrie 2012);

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr.1 la H.G. nr.1705/2006 (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea inventarulul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (UM 0663 Drăgășani);

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea plății cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2015;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordine;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat la București la 30 octombrie 2014 și la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înțelegerii de securitate între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la București, la 10 noiembrie 2009;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale;

– Proiectul de Hotărâre pentru abrogarea H.G. nr.1869/2005 pentru aprobarea Programului național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice – PNAC – SECA (M. Of. nr. 42 din 17 ianuarie 2006);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 589/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăștie-Sibiu” (M. Of. nr. 546 din 23 iulie 2014);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr.1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România (M. Of. nr. 13 din 8 ianuarie 2010);

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională „Nuclearelectrica” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA, autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania de Investiții pentru Turism – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională;

– Proiectul de Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2015;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.19 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăști, județul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ariniș, județul Maramureș;

– Proiectul de Hotărâre privind stema comunei Bucșani, județul Dâmbovița;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lozna, județul Botoșani;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită și producătorilor de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate (M. Of. nr. 289 din 18 aprilie 2014).

 

Pentru a vedea lista privind ordinea de zi a ședinței din 24 iunie 2015 vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților și alte acte normative was last modified: iunie 25th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter