Abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe – până la reluarea lucrărilor Parlamentului în anul 2018 (Legea nr. 267/2017)

28 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 222

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 267/2017
(M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 2017)
Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a respectivei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2017, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2018 să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

În M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 267/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 din Legea nr. 267/2017
Potrivit art. 1, în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a respectivei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2017, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2018 să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice;

2. modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

3. modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

4. reglementări privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

5. modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare;

6. modificarea și completarea O.U.G. nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările și completările ulterioare;

7. modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare;

8. măsuri privind consolidarea poziției de acționar a statului și unele măsuri privind administrarea participațiilor statului;

9. modificarea și completarea O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății;

11. măsuri privind serviciile de plată;

12. modificarea și completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare.

II. Dezvoltare regională, administrație publică și fonduri europene:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene nerambursabile;

2. reglementarea unor măsuri în domeniul programelor naționale de dezvoltare locală;

3. organizarea și publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în format electronic;

4. modificarea și completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.

III. Mediu:

1. modificarea și completarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;

2. reglementări privind achiziționarea de către autoritățile și instituțiile publice de autoturisme în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu.

IV. Sănătate:

– reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății.

V. Agricultură și dezvoltare rurală:

– modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Muncă și servicii sociale:

– modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor sociale.

VII. Cultură și identitate națională:

1. modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. Comunicații și societate informațională:

1. măsuri privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;

2. măsuri în domeniul radiocomunicațiilor.

IX. Transporturi:

– modificarea și completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

X. Afaceri interne:

– modificarea și completarea O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare.

XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Art. 2 din Legea nr. 267/2017

Art. 2 prevede faptul că în conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la data de 31 ianuarie 2018. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe – până la reluarea lucrărilor Parlamentului în anul 2018 (Legea nr. 267/2017) was last modified: decembrie 29th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter