Acţiune în anulare. Legalitatea şi temeinicia hotărârii arbitrale sub aspectul soluţionării fondului litigiului arbitral (CPC)

23 dec. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1196
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 1118/2016

CPC: art. 304 [art. 488 NCPC], CPC: art. 312 [art. 496 NCPC], CPC: art. 358 [art. 575 NCPC], CPC: art. 364 [art. 608 NCPC]

Cu titlu prealabil trebuie precizat, cu referire la limitele controlului de legalitate ce urmează a se exercita în prezenta cauză, că acțiunea în anulare constituie o cale de control judecătoresc asupra hotărârii arbitrale cu două obiective bine determinate și anume: conformitatea hotărârii arbitrale cu convenția arbitrală precum și respectarea principiilor fundamentale ale procesului civil astfel cum acestea sunt consacrate de art. 358 C. proc. civ. [art. 575 NCPC]

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Așadar, niciunul dintre motivele prevăzute de art. 364 C. proc. civ. [art. 608 NCPC] nu privește controlul legalității și temeiniciei hotărârii arbitrale sub aspectul soluționării fondului litigiului arbitral.

Or, în proporție covârșitoare, argumentația adusă de recurentă în susținerea motivelor de nelegalitate subsumate art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ. [art. 488 NCPC] se constituie în critici aduse hotărârii arbitrale, fiind reiterate, în esență, susținerile din acțiunea în anulare.

Cu aceste precizări Înalta Curte, urmează a analiza strict criticile recurentei ce pot fi subsumate motivelor de drept invocate și care vizează nelegalitatea sentinței recurate din perspectiva analizei pe care instanța de anulare a făcut-o cu privire la motivele de anulare reglementate de art. 364 lit. b), h) și i) C. proc. civ. [art. 608 NCPC]

Curtea a făcut un judicios examen de legalitate din perspectiva criticilor ce vizau ipoteza de anulare reglementată de art. 364 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. [art. 608 NCPC] pronunțându-se strict numai cu privire la existența și validitatea convenției arbitrale sub aspectul cerințelor de formă și de fond pe care legiuitorul le-a avut în vedere, în condițiile în care recurenta nu a invocat caracterul inoperant și invalid al clauzei compromisorii.

Distincția pe care instanța de anulare a făcut-o cu privire la sfera de aplicare a sancțiunii incidente în raport de art. 364 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. [art. 608 NCPC] este pertinentă dat fiind faptul că a înlăturat motivat argumentația reclamantei cu privire la depășirea limitelor judecății de către Tribunalul arbitral în condițiile în care critica vizând pretinsa judecată în echitate era susținută de argumente care pun în discuție însăși incidența unor norme de drept substanțial și a căror aplicare nu poate constitui obiect de analiză în cadrul strict și limitativ configurat de art. 364 alin. (1) lit. b) C. proc. civ.

Criticile subsumate motivului de anulare reglementat de art. 364 alin. (1) lit. h) C. proc. civ. [art. 608 NCPC] au primit, de asemenea, o corectă dezlegare în condițiile în care recurenta-reclamantă nu a indicat expres acele mențiuni din cuprinsul dispozitivului hotărârii arbitrale parțiale ce nu s-ar putea duce la îndeplinire, relevant sub aspectul corectitudinii raționamentului instanței de anulare privind faptul că în cadrul acestor critici au fost invocate aspecte ce tindeau la o rejudecare pe fond a acțiunii arbitrale.

Motivul de anulare reglementat de art. 364 alin. (1) lit. i) C. proc. civ. [art. 608 NCPC] a fost, de asemenea, corect analizat de instanța de anulare.

Aceasta întrucât prin argumentația adusă în susținere recurenta-reclamantă a urmărit, în realitate, o reexaminare pe fond a litigiului, prin reanalizarea unor prevederi legale dispozitive și prin stabilirea unei alte situații de fapt.

Astfel pretinsa încălcare a ordinii publice prin obiectul arbitrajului și prin soluția pronunțată a fost susținută de argumente ce situează analiza în sfera normelor de drept privat aspect judicios reținut de instanța de anulare.

Încălcarea bunelor moravuri invocată de recurenta-reclamantă din perspectiva îmbogățirii fără justă cauză, ca motiv de anulare reglementat de art. 364 alin. (1) lit. i) C. proc. civ. [art. 608 NCPC] a primit, de asemenea o corectă dezlegare, raționamentul instanței relevând în mod judicios faptul că argumentația adusă în susținerea acestui motiv nu poate fi analizată din perspectiva temeiului de drept invocat, neavând legătură cu acesta.

Așadar, în mod corect, instanța de anulare nu a putut reține încălcarea de către instanța arbitrală a vreunei norme imperative în raport de împrejurarea că valorificarea probatoriului, interpretarea clauzelor contractuale și stabilirea normelor de drept aplicabile în raport de legea părților sunt aspecte ce țin de aprecierea drepturilor și obligațiilor părților în proces și care vizează, în esență, temeinicia hotărârii arbitrale, fapt ce nu este de natură să atragă anularea sentinței arbitrale parțiale din perspectiva art. 364 alin. (1) pct. i C. proc. civ. [art. 608 NCPC]

În considerarea celor ce preced, Înalta Curte, constatând că sentința recurată nu este susceptibilă de a fi cenzurată prin prisma criticilor formulate în temeiul art. 312 C. proc. civ. [art. 496 NCPC], va respinge recursul ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Acțiune în anulare. Legalitatea și temeinicia hotărârii arbitrale sub aspectul soluționării fondului litigiului arbitral (CPC) was last modified: decembrie 21st, 2016 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter