Admiterea în magistratură 2015. Tematică, bibliografie, organizare și numărul de posturi libere.

1 iul. 2015
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3025
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Pe site-ul INM a fost publicat anunțul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, sesiunea 30 iunie – 15 octombrie 2015, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 631/2015.

Vezi cărțile recomandate de Ujmag.ro pentru pregătirea examenlui de admitere la INM

Concursul este organizat pentru ocuparea a 28 de posturi de judecător la judecătorii și 25 de posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, după cum urmează:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 Lista posturilor de judecător

 Lista posturilor de procuror

Programul examenului de admitere în magistratură 2015 este următorul:

30 august 2015: proba scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoștințelor juridice la: Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal;
13 septembrie 2015: test de verificare a raționamentului logic;
5-13 octombrie 2015: susținerea interviului.
 

👍Vezi și: Calendarul desfășurării concursului de admitere la INM 2015.

 

Admitere INM 2015. Tematica. Bibliografie

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere în magistratură, precum și calendarul desfășurării concursului, sunt aceleași cu cele pentru concursul de admitere în INM, disponibile la următoarele linkuri:

 Tematica și bibliografia pentru drept civil și procesual civil

 Tematica și bibliografia pentru drept penal și procesual penal

Potrivit anunțului, pentru a fi numit în magistratură orice persoană trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 14 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 rep. cu modif. și compl. ult. și să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani.

La concursul de admitere în magistratură se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor republicată și a condițiilor privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani, în funcțiile prevăzute de lege, la data susținerii concursului, respectiv:

a) are cetățenia română, are domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) este licențiată în drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
d) cunoaște limba română și are o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani la data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. e din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor republicată, cu modif. și compl.ult., respectiv de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic, și a condiției de a se bucura de o bună reputație prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, se efectuează după data afișării rezultatelor finale.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 21 iulie 2015, la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază candidații.

La cererile de înscriere se anexează următoarele documente:

• certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate cu candidatul;
• actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu candidatul;
• diploma de licență sau adeverință provizorie, în copie legalizată;
• chitanța de plată a taxei de înscriere (în cuantum de 450 RON);
• certificat de cazier judiciar;
• certificat de cazier fiscal;
• declarație pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;
• Curriculum Vitae;
• carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

Consultați sursa informațiilor, secțiunea dedicată concursului de admitere în magistratură, accesibilă pe site-ul INM (www.inm-lex.ro).

Admiterea în magistratură 2015. Tematică, bibliografie, organizare și numărul de posturi libere. was last modified: iulie 1st, 2015 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter