Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare (O.U.G. nr. 27/2017)

6 apr. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1256

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 27/2017
(M. Of. nr. 228 din 3 aprilie 2017)
Rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.

În M. Of. nr. 228 din 3 aprilie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de guvern.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 1 din O.U.G. nr. 27/2017

Art. 1 stabilește faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor Publice, în cursul anului 2017, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014 – 2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiții:

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,50 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;

b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;

c) termenul-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (10) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 octombrie 2017;

d) limita de îndatorare: exceptat.

Astfel, rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.

Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare a împrumuturilor contractate se stabilesc prin convenție de împrumut.

Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Potrivit aceluiași articol, unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente în conturi distincte deschise la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile și ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unitățile/subunitățile administrativ-teritoriale față de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadența următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanțelor Publice în conturile indicate de titulari.

Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor respectivului articol, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice se aprobă prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, și al ministrului finanțelor publice.

Art. 2 din O.U.G. nr. 27/2017

Potrivit art. 2, sumele rămase în conturile de disponibil deschise la Trezoreria Operativă Centrală codificate cu codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, după stingerea obligațiilor de plată aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, ale O.U.G. nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. XII din O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale art. IV din O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, precum și ale O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, se restituie de Ministerul Finanțelor Publice în conturile indicate de titulari.

Art. 3 din O.U.G. nr. 27/2017

Conform art. 3, eventualele sume virate în plus de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale – operațiuni proprii” deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale sau cu codul de identificare fiscală al Trezoreriei Statului, față de valoarea împrumuturilor rămasă de rambursat, se restituie unităților subdiviziunilor administrativ-teritoriale în conturile indicate de titulari.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare (O.U.G. nr. 27/2017) was last modified: aprilie 6th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter