ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (FEBRUARIE 2018)

1 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 345

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

ANAF a dat publicității calendarul depunerilor declarațiilor fiscale. Vă prezentăm mai jos calendarul pentru luna FEBRUARIE 2018.

TERMENULOBLIGAȚIACATEGORIILE DE CONTRIBUABILIBAZA LEGALĂ
15 zile de la data de când nu se mai realizează venituriDepunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate – Formularul 604Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii.Legea nr. 227/2015 art. 180 alin. (1); OPANAF nr. 3743/2015;
OPANAF nr. 2731/2016
În termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentulDepunerea Cererii de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal – Formularul 605Se depune de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) și care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuției este suportată din alte surse.Legea nr. 227/2015 art. 180;
OPANAF nr. 2731/2016
În 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în RomâniaDepunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”Se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.Legea nr. 207/2015 art. 230;
OMFP nr. 1099/2016
30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițialDepunerea declarațiilor:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010

– 010 – Se completează și se depune de către:

– persoanele juridice române;
– asocierile și alte entități fără personalitate juridică;
– deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române;
– reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Legea nr. 207/2015 art. 82 alin. (6), art. 88 alin. (1);
OPANAF nr. nr. 3725/2017
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020– 020 – se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activităși economice în mod independent sau exercită profesii libere.
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070– 070 – se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.
Miercuri, 7 februarieDepunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.Legea nr. 227/2015 art. 322;
OPANAF nr. 1165/2009
Luni, 12 februarieDepunerea declarațiilor:
– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070
Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.Legea nr. 227/2015 art. 310 alin. (7);
OPANAF nr. 3725/2017
Luni, 12 februarieDepunerea formularului „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087”Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.Legea nr. 227/2015 art. 3151 alin. (1) lit. c) și d);
OPANAF nr. 3698/2016
Joi, 15 februarieDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.Legea nr. 227/2015 art. 354 alin. (8);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.Legea nr. 227/2015 art. 354 alin. (8);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice).Legea nr. 227/2015 art. 394 și art. 398;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 63 și pct. 97 alin. (1)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice).Legea nr. 227/2015 art. 397;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 85
Joi, 15 februarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr. 19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscallDestinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile.Legea nr. 227/2015 art. 375 alin. (1);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 46 alin. (2)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr. 12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.Legea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.Legea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.Legea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.Legea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr. 16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.Legea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile.Legea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Joi, 15 februarieDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr. 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscaAntrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare.Legea nr. 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) și lit. b);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (9) și (11)
Joi, 15 februarieDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitare.Legea nr. 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) și lit. b);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (9) și (11)
Joi, 15 februarieDepunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat.Legea nr. 227/2015 art. 383 alin. (3);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 52 alin. (3)
Joi, 15 februarieDepunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.Legea nr. 227/2015 art. 424 alin. (5);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 152 alin. (2)
Luni, 26 februarieDepunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100lunar – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:

– impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
– impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
– alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF nr. 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

alte termene – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:

– pentru plățile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară și plătesc impozit pe profit anual;
– în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic;
– alte obligații de plată prevăzute în OPANAF nr. 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.
(vezi instrucțiunile de completare din formular).

OPANAF nr. 587/2016
Luni, 26 februarieDeclararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101– Organizațiile nonprofit;

– Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură.

Legea nr. 227/2015 art. 41 alin. (5) lit. a);
OPANAF nr. 3386/2016;Legea nr. 227/2015 art. 41 alin. (5) lit. b);
OPANAF nr. 3386/2016
Luni, 26 februarieDepunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112– Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Legea nr. 227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

– Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.

– Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.

– Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Legea nr. 227/2015 art. 147 alin. (1);
OMFP nr. 1024/2017
Luni, 26 februarieDepunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224Persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.Legea nr. 227/2015 art. 82 alin. (2);
OPANAF nr. 3780/2017
Luni, 26 februarieDepunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015

Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular).

Legea nr. 227/2015 art. 323 alin. (1);
OPANAF nr. 591/2017
Luni, 26 februarieDepunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.Legea nr. 227/2015 art. 324 alin. (2);
OPANAF nr. 592/2016
Luni, 26 februarieDepunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – Formularul 306Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015.OPANAF nr. 2037/2016
Luni, 26 februarieDepunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307Persoanele impozabile prevăzute la art. 280 alin. (6), art. 270 alin. (7), art. 310 alin. (7), art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și g) din Legea nr. 227/2015.OPANAF nr. 793/2016
Luni, 26 februarieDepunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.OPANAF nr. 795/2016
Luni, 26 februarieDepunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIESContribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr. 227/2015.Legea nr. 227/2015 art. 325;
OPANAF nr. 591/2016
Luni, 26 februariePlata impozitului reținut la sursă în luna precedentăPlătitorii următoarelor venituri:

– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse.

Legea nr. 227/2015 art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (1) și (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) și (6)
Luni, 26 februarieDepunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei.

Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

OPANAF nr. 1503/2016
Luni, 26 februariePlata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.O.U.G. nr. 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)
Miercuri, 28 februarieDepunerea Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanță – Formular 108Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit legii.Legea nr. 227/2015 art. 237 alin. (2);
OMFP nr. 3391/2017
Miercuri, 28 februarieDepunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile realizate din investiții, pe beneficiari de venit pentru anul precedent – Formularul 205Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse.

Organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societățile de administrare a investițiilor/ societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

a. câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
b. venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker.

Legea nr. 227/2015 art. 132 alin. (2);
OPANAF nr. 3695/2016
Miercuri, 28 februarieDepunerea Declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent – Formularul 400Plătitorii de venituri din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate.Legea nr. 227/2015. art. 231; OMEF nr. 564/2007
Miercuri, 28 februarieDepunere Declarației informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent – Formularul 402Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, denumiți în continuare entități raportoare, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații.OPANAF nr. 2727/2015
Miercuri, 28 februarieDepunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent – Formularul 403Asigurătorii, definiți conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.OPANAF nr. 2727/2015
Miercuri, 28 februarieDepunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalBeneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații).Legea nr. 227/2015 art. 395; H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 75 alin. (5)
Miercuri, 28 februarieDepunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015) – Formularul 394Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Legea nr. 227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF nr. 3769/2015
Miercuri, 28 februarieDepunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți – Formularul 207Plătitorul de venit prevăzut la art. 224, alin. (1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art. 224, alin. (2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, potrivit art. 231 din din Codul fiscal.

Legea nr. 227/2015 art. 224 și art. 231;
OPANAF nr. 3695/2016

Sursa informației

ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (FEBRUARIE 2018) was last modified: februarie 1st, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter