Aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios (OMAE nr. 1658/2016)

24 oct. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 496

Despre

  • M. Of. nr. 829 din 20 octombrie 2016
  • OMAE nr. 1658/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMAE nr. 1658/2016
(M. Of. nr. 829 din 20 octombrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Atribuțiile specifice DJLC”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 829 din 20 octombrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor externe (OMAE) nr. 1658/2016 pentru aprobarea atribuțiilor Direcției juridic, legislație și contencios (Atribuții).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta structura respectivelor atribuții.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Atribuțiile specifice DJLC”)

Cap. III („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivelor atribuții.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Atribuții

Cap. I dispune faptul că Direcția juridic, legislație și contencios, denumită în continuare DJLC, este structura de specialitate a Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare minister, cu competențe în domeniul asistenței juridice, care este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile actului normativ ce reglementează organizarea și funcționarea ministerului.

DJLC face parte din aparatul central al ministerului și se află în subordonarea directă a ministrului afacerilor externe.

DJLC asigură asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești române și a organelor administrației publice centrale, în condițiile legii.

În domeniul reprezentării ministerului în justiție, DJLC, prin directorul acesteia, are competența și mandatul de a semna documentele, actele și apărările în fața instanțelor judecătorești române.

Activitatea DJLC este destinată asigurării legalității actelor emise/semnate de ministrul afacerilor externe, precum și a legalității contractelor și actelor care angajează răspunderea juridică a ministerului, ce se află sub incidența legislației de drept intern, a reprezentării și a apărării intereselor ministerului în fața instanțelor judecătorești române, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

DJLC acordă avizul de legalitate pentru actele emise de minister, în condițiile în care acesta este expres prevăzut de lege.

DJLC desfășoară, potrivit legii și prezentului ordin, activități referitoare la avizarea proiectelor de acte normative, a ordinelor și a instrucțiunilor ministrului afacerilor externe.

De asemenea, DJLC desfășoară activități de asistență juridică, după caz, la nivelul structurilor din aparatul central al ministerului.

Cap. II („Atribuțiile specifice DJLC”) din Atribuții

Cap. II dispune asupra atribuțiilor în vederea elaborării și avizării actelor normative, asupra atribuțiilor din domeniul activității de contencios, asupra atribuțiilor din domeniul contractelor, asupra atribuțiilor din legislația muncii, asupra atribuțiilor din domeniul asistenței juridice, asupra atribuțiilor din domeniul secretariatului etc.

Cap. III („Dispoziții finale”) din Atribuții

Cap. III prevede faptul că personalul de specialitate juridică din DJLC are și calitatea de consilier juridic, care se menționează în fișa postului.

Pentru activitățile realizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile și îndatoririle stabilite de Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. În activitatea sa profesională, personalul DJLC cu atribuții de consilier juridic se bucură de protecția legii, în condițiile prevăzute de legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Activitatea desfășurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace, și nu de rezultat.

DJLC beneficiază de spații distincte și corespunzătoare atât pentru buna desfășurare a activităților profesionale, cât mai ales pentru asigurarea confidențialității și secretului profesional stabilite de lege.

În scopul asigurării secretului profesional, actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile.

Art. 15 stabilește faptul că activitățile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate și sarcinile concrete ce revin personalului DJLC se stabilesc prin dispoziții, proceduri și fișele posturilor.

Art. 16 dispune faptul că personalul DJLC este obligat să cunoască și să aplice întocmai atribuțiile DJLC.

Alte prevederi relevante

La data intrării în vigoare a atribuțiilor orice dispoziție contrară se abrogă.

Direcția juridic, legislație și contencios va acționa pentru punerea în aplicare a prevederilor respectivului ordin.

Aprobarea atribuțiilor Direcției juridic, legislație și contencios (OMAE nr. 1658/2016) was last modified: octombrie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter