Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu (H.G. nr. 146/2017)

27 Mar 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 601

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 146/2017
(M. Of. nr. 205 din 24 martie 2017)
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa nr. 1.

În M. Of. nr. 205 din 24 martie 2017, a fost publicată H.G. nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri de guvern.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din H.G. nr. 146/2017

Art. 1 stabilește faptul că se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa nr. 1.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2017 este prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2017 este prevăzut în anexa nr. 1b.

De asemenea, se aprobă Lista sumelor alocate pe proiectele și programele-pilot și a proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2017, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2 din H.G. nr. 146/2017

Potrivit art. 2, pe parcursul execuției bugetare, în cazul în care necesitățile o impun, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare între programele și proiectele prevăzute în anexele nr. 2a „Lista sumelor alocate pe proiectele și programele-pilot pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2017” și nr. 2b „Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2017”, precum și între acestea, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 3 din H.G. nr. 146/2017

Conform art. 3, execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1a, se realizează prin conturi de venituri și de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului.

De asemenea, creditele bugetare aprobate în bugetul prevăzut la alin. (1) pot fi folosite, la cererea ordonatorului de credite, numai după deschiderea de credite bugetare.

Art. 4 din H.G. nr. 146/2017

În art. 4 este prevăzut faptul că suma de 2.790.322 mii lei, reprezentând excedent din anii precedenți, nu poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor în condițiile nerealizării integrale a veniturilor totale prevăzute a se încasa în anul 2017, conform anexei nr. 1.

Art. 5 din H.G. nr. 146/2017

Art. 5 stabilește faptul că lunar, Administrația Fondului pentru Mediu va întocmi execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum și pe proiecte și programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 6 din H.G. nr. 146/2017

Potrivit art. 6, anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a și 2b fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu (H.G. nr. 146/2017) was last modified: martie 27th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter