Aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar (H.G. nr. 461/2017)

11 Iul 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 594

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 461/2017
(M. Of. nr. 538 din 10 iulie 2017)
Se aprobă conținutul și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar, prevăzute în anexele nr. 1 – 27, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

În M. Of. nr. 538 din 10 iulie 2017, a fost publicată H.G. nr. 461/2017 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri de guvern.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din H.G. nr. 461/2017

Art. 1 stabilește faptul că se aprobă conținutul și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar, prevăzute în anexele nr. 1 – 27, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. 2 din H.G. nr. 461/2017

Potrivit art. 2, actele de studii care se eliberează absolvenților din sistemul național de învățământ preuniversitar sunt următoarele:

a) Certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenții învățământului de 8 ani, promoțiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale – învățământ cu frecvență seral/frecvență redusă – anexa nr. 1;
b) Diplomă de absolvire a învățământului gimnazial însoțită de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional – anexa nr. 2;
c) Certificat de calificare profesională nivel 3 însoțit de suplimentul descriptiv Europass – anexa nr. 3;
d) Certificat de calificare nivel 4 însoțit de suplimentul descriptiv Europass – anexa nr. 4;
e) Certificat de calificare profesională nivel 5 însoțit de suplimentul descriptiv Europass – anexa nr. 5;
f) Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului însoțit de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional – anexa nr. 6;
g) Diplomă de absolvire a liceului însoțită de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional – anexa nr. 7;
h) Diplomă de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional – anexa nr. 8;
i) Diplomă de bacalaureat – secția bilingvă francofonă – însoțită de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional – anexa nr. 9;
j) Diplomă de merit, pentru absolvenții care au promovat toate clasele din intervalul IX – XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obținut media 10 – anexa nr. 10;
k) Certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română însoțit de suplimentul descriptiv – anexa nr. 11;
l) Certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba maternă însoțit de suplimentul descriptiv – anexa nr. 12;
m) Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională însoțit de suplimentul descriptiv – anexa nr. 13;
n) Certificatul de competențe digitale însoțit de suplimentul descriptiv – anexa nr. 14;
o) Atestat de competențe profesionale – anexa nr. 15;
p) Atestat de competență lingvistică – anexa nr. 16;
q) Atestat pentru predarea unei limbi străine în învățământul primar – anexa nr. 17;
r) Certificat de revalorizare a competențelor profesionale – anexa nr. 18;
s) Certificat de absolvire a învățământului obligatoriu de nivel primar în Programul „A doua șansă” – anexa nr. 19.

De asemenea, actele de studii care se eliberează personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar sunt următoarele:

a) Certificat de pregătire psihopedagogică – pentru maiștri instructori și antrenori – anexa nr. 20;
b) Atestat de formare continuă a personalului didactic – însoțit de Fișa competențelor și a disciplinelor/temelor – anexa nr. 21;
c) Certificat de acordare a definitivării în învățământ – anexa nr. 22;
d) Certificat de acordare a gradului didactic – anexa nr. 23;
e) Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică – pentru cadre didactice – anexa nr. 24;
f) Diplomă de conversie profesională însoțită de suplimentul la diplomă – anexa nr. 25;
g) Atestat de echivalare – anexa nr. 26.

Conținutul și formatul suplimentului descriptiv Europass, care însoțește Certificatul de calificare/calificare profesională, sunt prevăzute în anexa nr. 27.

Art. 3 din H.G. nr. 461/2017

Conform art. 3, în sistemul național de învățământ, actele de studii se întocmesc în limba română.

Art. 4 din H.G. nr. 461/2017

În art. 4 este prevăzut faptul că la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă H.G. nr. 577/2015 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar, publicată în M. Of. nr. 583 din 4 august 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar (H.G. nr. 461/2017) was last modified: iulie 11th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter