Aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către ANAF (OPANAF nr. 3077/2017)

17 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 305

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 3077/2017
(M. Of. nr. 901 din 16 noiembrie 2017)
Se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, prevăzut în anexa nr. 1.

În M. Of. nr. 901 din 16 noiembrie 2017, a fost publicat OPANAF nr. 3077/2017 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din OPANAF nr. 3077/2017

Potrivit art. 1, se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2 din OPANAF nr. 3077/2017

Conform art. 2, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3 din OPANAF nr. 3077/2017

Art. 3 stabilește faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respecivul ordin.

Art. 4 din OPANAF nr. 3077/2017

Art. 4 dispune faptul că Direcția generală de informații fiscale, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Art. 5 din OPANAF nr. 3077/2017

Art. 5 prevede că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Anexa nr. 1 din OPANAF nr. 3077/2017

Anexa nr. 1 din OPANAF nr. 3077/2017 are următorul conținut:

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția . . . . . . . . . .
Administrația . . . . . . . . . .
Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Încheiat astăzi, . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Agent (agenți) constatator(i): numele și prenumele . . . . . . . . . ., având funcția (funcțiile) de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza legitimațiilor de serviciu nr. . . . . . . . . . . și a Ordinului de serviciu nr. . . . . . . . . . ., în urma*):

1. constatării la fața locului efectuate în ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .,

2. cererii de furnizare a informațiilor/înscrisurilor din data de . . . . . . . . . .,

am constatat săvârșirea următoarelor fapte:

1. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Fapta (faptele) de mai sus constituie contravenție (contravenții) prevăzută (prevăzute) la:

1. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;
2. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;
3. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică, . . . . . . . . . . (denumirea), cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., înmatriculată la oficiul comerțului/autorizat . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . ., cu CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .

b) Persoana fizică: . . . . . . . . . . (numele și prenumele), născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în orașul (comuna) . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., ocupația . . . . . . . . . ., locul de muncă . . . . . . . . . .

Fapta (faptele) prevăzută (prevăzute) în actul (actele) normativ(e) menționat(e) se sancționează, conform:

1. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., cu amendă de la . . . . . . . . . . lei la . . . . . . . . . . lei;

2. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., cu amendă de la . . . . . . . . . . lei la . . . . . . . . . . lei;

3. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., cu amendă de la . . . . . . . . . . lei la . . . . . . . . . . lei,

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta (faptele) de la pct.:

1. în sumă de . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei;
2. în sumă de . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei;
3. în sumă de . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei,

suma totală fiind de . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei.

Agent constatator,
. . . . . . . . . .
Contravenient,
. . . . . . . . . .
Martor(i),
. . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII**)

Astăzi, . . . . . . . . . ., agentul constatator . . . . . . . . . . din cadrul . . . . . . . . . ., având de înmânat Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . și Înștiințarea de plată nr. . . . . . . . . . ., m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., găsind pe contravenient sau pe . . . . . . . . . . (persoana care locuiește la această adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului***), care, primind actul, a semnat în fața noastră.

Semnătura primitorului și actul de identitate
. . . . . . . . . .

Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria Finanțelor Publice . . . . . . . . . . în contul nr. . . . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele . . . . . . . . . . (1, 2 sau 3), respectiv suma de . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei, iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poștă, recomandat, la sediul agentului constatator din . . . . . . . . . . .

În caz de neachitare a amenzii/amenzilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecțiuni:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția și va fi însoțită de o copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și de alte acte doveditoare în susținerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, astăzi, . . . . . . . . . ., sau se va comunica acestuia în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Agent constatator,
. . . . . . . . . .
Contravenient,
. . . . . . . . . .
Martor(i),
. . . . . . . . . .
Martor(i) (date complete privind identitatea)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

NOTE:

În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, acest lucru se atestă de martor(i).

Refuzând primirea (negăsind nicio persoană) s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Agent constatator,
. . . . . . . . . .
Martor,
. . . . . . . . . .

Martor (date complete privind identitatea acestuia)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .


*) Se anulează punctul a, b sau niciunul, după caz.
**) Se detașează de prezentul proces-verbal și se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.
***) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afișare, actul se va lipi numai la colțuri și, după caz, cu înștiințarea de plată în față.

Formular aprobat prin OPANAF nr. 3077/2017.

 

Anexa nr. 2 din OPANAF nr. 3077/2017

Anexa nr. 2 din OPANAF nr. 3077/2017 are următorul cuprins:

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”

1. Denumire: „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”
2. Format: A4/t2
3. Caracteristici de tipărire:
 se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (negru, roșu și verde);
 este înseriat și numerotat;
 se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).
4. Se difuzează gratuit.
5. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege.
6. Se întocmește în 3 exemplare de agentul constatator.
7. Circulă și se arhivează:
 exemplarul 1, la organul fiscal de administrare competent;
 exemplarul 2, la contravenient;
 exemplarul 3, la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.

Aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către ANAF (OPANAF nr. 3077/2017) was last modified: noiembrie 16th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter