Aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României (OMAPN nr. M.73/2016)

20 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 498

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMAPN nr. M.73/2016
(M. Of. nr. 455 din 17 iunie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Managementul activităților cercurilor militare”)
Cap. III („Organizarea și funcționarea cercurilor militare”)
Cap. IV („Baza materială, constituirea și utilizarea veniturilor proprii”)
Cap. V („Ordinea interioară în cercurile militare”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 455 din 17 iunie 2016, a fost publicat Ordin nr. M.73/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României (Instrucțiuni).

În continuare, vom prezenta structura respectivelor Instrucțiuni.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Managementul activităților cercurilor militare”)
Cap. III („Organizarea și funcționarea cercurilor militare”)
Cap. IV („Baza materială, constituirea și utilizarea veniturilor proprii”)
Cap. V („Ordinea interioară în cercurile militare”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivelor Instrucțiuni.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Instrucțiuni

Cap. I prevede, printre altele, faptul că Cercurile militare de garnizoană, denumite în continuare cercuri militare, sunt instituții destinate activităților de cultură, educație și reprezentare ale Ministerului Apărării Naționale, la nivel de garnizoană.

În cercurile militare se desfășoară activități culturale, științifice, educative, de protocol, recreative și de agrement, precum și manifestări prilejuite de aniversări, sărbătoriri, comemorări și altele de acest gen, de către/pentru personalul beneficiar.

Cercurile militare de garnizoană sunt finanțate în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice; cu modif. și compl. ult.

Cap. II („Managementul activităților cercurilor militare”) din Instrucțiuni

Cap. II stabilește, printre altele, faptul că Cercurile militare au drept la ștampilă rotundă, fără stemă, cu denumirea în clar a structurii, și la inscripții cu denumirea cercului militar, care se fixează obligatoriu pe fațada clădirii, la intrarea în instituție.

Modelele ștampilei și inscripției precizate la alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Cap. III („Organizarea și funcționarea cercurilor militare”) din Instrucțiuni

Cap. III dispune, printre altele, faptul că în Cercurile militare se pot înființa săli de tradiții ale garnizoanelor, al căror patrimoniu reflectă trecutul istoric al structurilor militare care au funcționat în garnizoanele respective sau în garnizoanele apropiate.

În sălile de tradiții ale garnizoanelor se expune un album/montaj fotografic constituit din fotografii în care sunt redate principalele evenimente din tradiția militară a garnizoanelor.

La desființarea cercului militar, albumul fotografic se predă fototecii Serviciului istoric al armatei, iar restul patrimoniului cu valoare istorică se evaluează și se distribuie, după caz, muzeelor militare sau altor cercuri militare, instituții de învățământ militar sau unități militare.

Cap. IV („Baza materială, constituirea și utilizarea veniturilor proprii”) din Instrucțiuni

Cap. IV prevede, printre altele, faptul că patrimoniul aflat în folosința cercului militar este alcătuit din drepturile și obligațiile asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică și administrarea Ministerului Apărării Naționale sau în proprietatea ministerului ori dobândite/preluate în condițiile legii, aflate în gestiunea cercurilor militare.

Patrimoniul aflat în folosința cercurilor militare poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații și preluarea în regim de comodat ori prin transfer, în condițiile legislației naționale, de la alte instituții publice/persoane juridice de drept public și/sau privat sau de la persoane fizice din țară ori din străinătate.

Cap. V („Ordinea interioară în cercurile militare”) din Instrucțiuni

Cap. V stabilește, printre altele, faptul că șefii cercurilor militare întocmesc programele de funcționare ale instituțiilor, care sunt afișate la loc vizibil și accesibil publicului.

Programul se stabilește și pentru structurile asociative ale veteranilor de război și ale cadrelor militare în rezervă și în retragere, legal constituite, recunoscute potrivit legii ca fiind de utilitate publică, care au spații în clădirile cercurilor militare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2).

Cap. VI („Dispoziții finale”) din Instrucțiuni

Cap. VI prevede, printre altele, faptul că Cercurile militare participă, alături de celelalte instituții ale administrației publice centrale și de autoritățile publice locale abilitate, la organizarea evenimentelor din garnizoanele de reședință.

Șefii cercurilor militare colaborează cu structurile desemnate de comandanții garnizoanelor pentru întocmirea Planului cu principalele activități ce se desfășoară în garnizoană și a Planului întrebuințării de unitățile militare din garnizoană a bunurilor de interes comun.

Evaluarea activității cercurilor militare se efectuează prin controale, inspecții, vizite de documentare și asistență de Stat major, de către structurile responsabile, conform actelor normative specifice în vigoare privind executarea controlului, evaluării operaționale și autoevaluării structurilor militare.

De asemenea, mai este prevăzut și faptul că anual, în perioada 15 – 30 ianuarie, se analizează activitatea și starea patrimoniului aflat în folosința cercurilor militare. Materialul de analiză se întocmește și se înaintează, pentru valorificare, la statul major al categoriei de forțe sau structurii/direcției centrale căreia i se subordonează și, în sinteză, la structura de specialitate, până la data de 15 februarie, pentru anul precedent.

În fine, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a respectivului ordin, șefii cercurilor militare elaborează reguli/regulament de ordine interioară, care se propun spre aprobare comandantului garnizoanei/unității la care sunt arondate și le afișează la loc vizibil.

Aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României (OMAPN nr. M.73/2016) was last modified: iunie 17th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter