Aprobarea modificării și completării O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 (Legea nr. 224/2017)

29 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 248

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 15/2013
(M. Of. nr. 496 din 7 august 2013)
Legea nr. 224/2017
(M. Of. nr. 940 din 28 noiembrie 2017)

– modifică: art. 2 alin. (1)-(3), art. 2 alin. (4), art. 2, alin. (1ˆ1), art. 2ˆ1 alin. (1), lit. b), art. 2ˆ1 alin. (3), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (3) lit. a)

În M. Of. nr. 940 din 28 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 224/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Potrivit articolului unic, se aprobă O.U.G. nr. 36 din 5 mai 2017 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, publicată în M. Of. nr. 345 din 10 mai 2017, cu următoarele modificări și completări:

 

Art. 2 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 15/2013 (modificată prin Legea nr. 224/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1)-(3) prevedeau:

„(1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4).

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la în situațiile prevăzute la alin. (4).

(3) Sumele recuperate atât în cazul proiectelor finalizate care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, sunt contestate sau în litigiu, precum și în cazul proiectelor aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în urma stabilirii corecțiilor financiare, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11) în situațiile prevăzute la alin. (4)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4).

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1^1) în situațiile prevăzute la alin. (4).

(3) Sumele recuperate atât în cazul proiectelor finalizate care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, sunt contestate sau în litigiu, precum și în cazul proiectelor aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în urma stabilirii corecțiilor financiare, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1^1) în situațiile prevăzute la alin. (4)”.

 

Art. 2 alin. (4) din O.G. nr. 15/2013 (modificată prin Legea nr. 224/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică:

a) numai în cazul contractelor de achiziție publică, a căror procedură de atribuire a fost inițiată înainte de data de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevăzuți la art. 1, care a făcut obiectul verificării Unității pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice/compartimentelor de verificare a achizițiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, și pentru care nu există un aviz consultativ emis de acestea, în conformitate cu art. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare, valabilă până la această dată;

b) numai în cazul contractelor de achiziție publică, a căror procedură de atribuire a fost inițiată în perioada 10 iunie 2011- 1 octombrie 2011 de beneficiarii prevăzuți la art. 1, care a făcut obiectul verificării UCVAP/CVAP și pentru care a fost înscrisă opinia «fără observații» de către UCVAP/CVAP, în conformitate cu art. 4 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 30/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) în cazul contractelor de achiziție publică, încheiate de beneficiarii prevăzuți la art. 1, a căror procedură de atribuire a fost inițiată începând cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentația de atribuire a fost evaluată și aprobată de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, în conformitate cu atribuțiile sale prevăzute la art. 71 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția contractelor de achiziție publică la care, prin modificările aduse documentației de atribuire intervenite după data publicării anunțului/invitației de participare în Sistemul electronic al achizițiilor publice, au fost constatate abateri de la prevederile legislației privind achizițiile publice;

d) în cazul contractelor de achiziție publică, încheiate de beneficiarii prevăzuți la art. 1, a căror procedură de atribuire a fost inițiată anterior datei de 1 octombrie 2011 și în cazul cărora au fost aplicate corecții financiare potrivit prevederilor legale”.

 

Art. 2 alin. (1ˆ1) din O.G. nr. 15/2013 (modificată prin Legea nr. 224/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1ˆ1) prevedea:

„(1ˆ1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă, conform prevederilor art. 9 lit. m) din O.U.G. nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4), pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1ˆ1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1ˆ1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă, conform prevederilor art. 9 lit. m) din O.U.G. nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4), pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020”.

 

Art. 2ˆ1 alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 15/2013 (modificată prin Legea nr. 224/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2ˆ1 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Sumele prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. d) se recuperează de la beneficiar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) sumele aferente corecțiilor financiare au fost restituite beneficiarilor prevăzuți la art. 1, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d), pe perioada de derulare în instanță a litigiilor având ca obiect anularea titlurilor de creanță;

b) corecțiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, sunt menținute prin hotărâri judecătorești definitive în sarcina beneficiarilor prevăzuți la art. 1”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2ˆ1 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) corecțiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor legale sunt menținute prin hotărâri judecătorești definitive în sarcina beneficiarilor prevăzuți la art. 1”.

 

Art. 2ˆ1 alin. (3) din O.G. nr. 15/2013 (modificată prin Legea nr. 224/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2ˆ1 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite, o dobândă calculată în conformitate cu prevederile legale”.

 

Art. 3 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 15/2013 (modificată prin Legea nr. 224/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) și (2) prevedeau:

„(1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea dispozițiilor art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11), în situațiile prevăzute la alin. (4) al art. 2.

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11), în situațiile prevăzute la alin. (4) al art. 2

(…)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru încălcarea dispozițiilor art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11), în situațiile prevăzute la alin. (4) al art. 2.

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor legale, pentru încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11), în situațiile prevăzute la alin. (4) al art. 2”.

 

Art. 4 alin. (3) lit. a) din O.G. nr. 15/2013 (modificată prin Legea nr. 224/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (3), lit. a) prevedea:

„(…)

(3) În situațiile prevăzute la art. 2 și 3, pe baza aprobării conducerii autorităților de management prevăzute la alin. (2), ordonatorul principal de credite dispune, după caz:

a) încetarea executării creanțelor bugetare prevăzute la art. 2 și 3 și, după caz, a accesoriilor acestora, pentru care s-a început procedura de recuperare prevăzută la art. 38 lit. e) din O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și comunicarea acesteia către organele fiscale competente;

(…)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (3), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) încetarea executării creanțelor bugetare prevăzute la art. 2 și 3 și, după caz, a accesoriilor acestora, pentru care s-a început procedura de recuperare potrivit prevederilor legale, precum și comunicarea acesteia către organele fiscale competente;”.

Aprobarea modificării și completării O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 (Legea nr. 224/2017) was last modified: noiembrie 29th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter