Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și alte acte normative (adoptate de Guvern)

31 dec. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 632
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de Guvern Actele normative adoptateSumar
30 decembrie 2015Ordonanțe de urgență– Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
– Ordonanța de urgență pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
– Ordonanța de urgență privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România
– Ordonanța de urgență pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale și de modificare și completare a unor acte normative
– Ordonanța de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din   Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
– Ordonanța de urgență pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
Hotărâri– Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Programului „Prima casă”
– Hotărârea privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite
– Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
– Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
– Hotărârea pentru stabilirea contribuției financiare a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
– Hotărârea pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), semnat la București, la 2 noiembrie 2015
– Hotărârea pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcției Naționale Anticorupție
– Hotărârea privind transmiterea unui imobil din domen  iul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Turda, județul Cluj
– Hotărârea privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara și vara anului 2014 și pentru modificarea art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a structurii autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
– Hotărârea privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2016
– Hotărârea privind aprobarea Actului Adițional pe anul 2015 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin H.G. nr. 73/2012
– Hotărârea pentru aprobarea actelor adiționale nr. 1 pe anul 2015 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin H.G. nr. 74/2012, prin H.G. nr. 455/2014 și prin H.G. nr. 1.112/2014
– Hotărârea privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Energetic Național în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național
– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr.1 la H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
– Hotărârea privind modificarea anexei la HG nr. 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea NEPTUN-OLIMP – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea LITORAL – S.A., aflată sub autoritatea  Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărârea privind modificarea anexei la HG nr. 406/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională a  Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  2015 al S.C. ACTIVE CONEXE S.A. București, aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit informației de presă publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 30 decembrie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative. Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele:

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.);

Menționez faptul că Legea nr. 263/2010 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin Legea nr. 325/2015 (M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015)

– Ordonanța de urgență pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov;

– Ordonanța de urgență privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România (M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.);

– Ordonanța de urgență pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale și de modificare și completare a unor acte normative;

– Ordonanța de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2015);

– Ordonanța de urgență pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil (M. Of. nr. 606 din 26 august 2010; cu modif. ult.).

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Programului „Prima casă” (M. Of. nr. 418 din 18 iunie 2009; cu modif. ult.);

Menționez faptul că H.G. nr. 717/2009 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 962/2015 (M. Of. nr. 925 din 14 decembrie 2015)

– Hotărârea privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;

– Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

– Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare;

– Hotărârea pentru stabilirea contribuției financiare a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA);

– Hotărârea pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016;

– Hotărârea pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), semnat la București, la 2 noiembrie 2015;

– Hotărârea pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcției Naționale Anticorupție;

– Hotărârea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Turda, județul Cluj;

– Hotărârea privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara și vara anului 2014 și pentru modificarea art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a structurii autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;

– Hotărârea privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2016;

– Hotărârea privind aprobarea Actului Adițional pe anul 2015 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin H.G. nr. 73/2012;

– Hotărârea pentru aprobarea actelor adiționale nr. 1 pe anul 2015 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin H.G. nr. 74/2012, prin H.G. nr. 455/2014 și prin H.G. nr. 1.112/2014;

– Hotărârea privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Energetic Național în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național;

– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr.1 la H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii;

– Hotărârea privind modificarea anexei la H.G. nr. 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea NEPTUN-OLIMP – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea LITORAL – S.A., aflată sub autoritatea  Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

– Hotărârea privind modificarea anexei la HG nr. 406/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională a  Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  2015 al S.C. ACTIVE CONEXE S.A. București, aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

 

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: decembrie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter