Aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

16 mart. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 456
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActul normativ Sumar
16 martie 2016Proiecte de legi– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor între Statele Membre UE și Banca Europeană de Investiții privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, în data de 1 iulie 2015, la București
 Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiect de ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu care fac obiectul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene
–    Proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 Proiecte de hotărâri – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de Înțelegere între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Asistența pentru Implementarea Proiectelor Finanțate prin Intermediul Instrumentelor Structurale ale Uniunii Europene, semnat la București la 2 februarie 2016
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Banca Mondială cu privire la Parteneriatul pentru Modernizarea Administrației Publice și Sprijinirea Reformelor Structurale,  semnat la București la 11 ianuarie 2016
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor, între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg la 21.12.2015 și la București la 23.12.2015
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vaslui, Maramureș, Constanța, Sibiu, Olt, Alba, Mureș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Gorj, Suceava, Bistrița Năsăud, Cluj, Timiș, Buzău, Iași, Constanța, Olt și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Brașov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
    Bugete de venituri și cheltuieli– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională „Imprimeria Națională” SA
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” din subordinea Băncii Naționale a României

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 16 martie 2016 ar putea fi incluse mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de legi

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor între Statele Membre UE și Banca Europeană de Investiții privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, în data de 1 iulie 2015, la București

Proiecte de ordonanțe de urgență

–    Proiect de ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu care fac obiectul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene

–    Proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiecte de hotărâri

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de Înțelegere între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Asistența pentru Implementarea Proiectelor Finanțate prin Intermediul Instrumentelor Structurale ale Uniunii Europene, semnat la București la 2 februarie 2016

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Banca Mondială cu privire la Parteneriatul pentru Modernizarea Administrației Publice și Sprijinirea Reformelor Structurale,  semnat la București la 11 ianuarie 2016

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor, între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg la 21.12.2015 și la București la 23.12.2015

– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21.12.2006; cu modif. ult.)

– Proiect de hotărâre pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vaslui, Maramureș, Constanța, Sibiu, Olt, Alba, Mureș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21.12.2006; cu modif. ult.)

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Gorj, Suceava, Bistrița Năsăud, Cluj, Timiș, Buzău, Iași, Constanța, Olt și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21.12.2006; cu modif. ult.)

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Brașov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21.12.2006; cu modif. ult.)

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Bugete de venituri și cheltuieli

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională „Imprimeria Națională” SA

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” din subordinea Băncii Naționale a României

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern) was last modified: martie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter