Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 (Legea nr. 269/2017)

8 Ian 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 219

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 269/2017
(M. Of. nr. 1035 din 28 decembrie 2017)
Se aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

În M. Of. nr. 1035 din 28 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din Legea nr. 269/2017

Art. 1 prevede că respectiva lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

Art. 2 din Legea nr. 269/2017

Art. 2 dispune faptul că plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2018 de – 2,97%, iar în anul 2019 de – 2,58%.

Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 8,9% în anul 2018 și de 8,6% în anul 2019.

Art. 3 din Legea nr. 269/2017

Potrivit art. 3, plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2018, este de 40,0% din produsul intern brut.

În anul 2018 plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.

Plafoanele prevăzute anterior nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2018, este de 6.000,0 milioane lei.

În anul 2018, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2010, republicată, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din aceeași lege și sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2018, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, și sunt prevăzute în anexa nr. 2.

În anul 2018, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 14.862,8 milioane lei.

Art. 4 din Legea nr. 269/2017

Conform art. 4, obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de – 1% din produsul intern brut.

Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezenta lege nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se face începând cu anul 2019.

În anul 2018, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.

Art. 5 din Legea nr. 269/2017

Art. 5 stabilește faptul că ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.

Art. 6 din Legea nr. 269/2017

În art. 6 se dispune faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectiva lege.

În continuare vom reda conținutul respectivelor anexe.

Anexa nr. 1 din Legea nr. 269/2017

Anexa nr. 1

Plafoane nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal pe anul 2018*)

— milioane lei —
Cheltuieli totaledin care:
Cheltuieli de personal
Bugetul general consolidat286.077,381.155,5
Bugetul de stat154.374,043.609,3
Bugetul general centralizat al unităților administrativ- teritoriale**)62.862,523.132,1
Bugetul asigurărilor sociale de stat62.715,8238,5
Bugetul asigurărilor pentru șomaj972,4118,1
Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**)33.769,0306,0
Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii**)23.626,713.118,0
Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)4.201,6633,4

*) Nu includ asistența financiară din partea Uniunii Europene sau alți donatori.
**) Estimări.

Anexa nr. 2 din Legea nr. 269/2017

Anexa nr. 2

Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat și ale principalelor bugete componente pentru anul 2018

— milioane lei —
Bugetul general consolidat, din care:– 26.959,6
Bugetul de stat– 35.776,4
Bugetul asigurărilor sociale de stat191,1
Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate245,2
Bugetul asigurărilor pentru șomaj1.133,2
Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii2.300,0

 Anexa nr. 3 din Legea nr. 269/2017

Anexa nr. 3

Plafoanele soldului structural anual al administrației publice

% din PIB
201520162017*)2018*)2019*)2020*)
Sold structural anual al administrației publice– 0,3– 2,2– 3,06– 3,17– 2,71– 2,22

*) Estimări.

Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 (Legea nr. 269/2017) was last modified: ianuarie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter