Art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011 (completare) și alte acte normative – aprobate de Guvern

8 mai 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 822

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
 Proiect de lege– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington
– Proiect de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază
 Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013
– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 38 din Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 
 5 mai 2017
Hotărâri– Hotărâre pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011
– Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptățite, respectiv ca urmare a pieirii bunului
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin H.G. nr. 235/2003
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A
– Hotărâre pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1094/2009 privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de semințe de cânepă pentru alte întrebuințări decât pentru semănat
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății „Telecomunicații C.F.R” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului
– Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naționale, și Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016, la Iași
– Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea și activitățile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 2016, la Timișoara
– Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă 
– Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți
– Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focșani, județul Vrancea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre pentru modificarea unor anexe la H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița
– Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanța asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului-Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001
– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului 641, situat în municipiul Timișoara, județul Timiș, și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 5 mai 2017 au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington;

– Proiect de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

Ordonanțe de urgență

– Ordonanță de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 38 din Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern.

Hotărâri

– Hotărâre pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011;

– Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului;

– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptățite, respectiv ca urmare a pieirii bunului;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin H.G. nr. 235/2003;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A;

– Hotărâre pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1094/2009 privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului;

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de semințe de cânepă pentru alte întrebuințări decât pentru semănat;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății „Telecomunicații C.F.R” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului;

– Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naționale, și Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016, la Iași;

– Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea și activitățile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 2016, la Timișoara;

– Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă;

– Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți;

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focșani, județul Vrancea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru modificarea unor anexe la H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

– Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanța asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului-Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului 641, situat în municipiul Timișoara, județul Timiș, și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011 (completare) și alte acte normative – aprobate de Guvern was last modified: mai 8th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter