Astăzi în ședința de Guvern: Modificarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor și alte acte normative

19 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1703
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de GuvernActele aflate pe ordinea de ziSumar
19 august 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la data 1 aprilie 2015
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publice, de avocați și de executori judecătorești
Proiecte de ordonanțe– Proiectul de ordonanță pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
– Proiectul de ordonanță pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate
– Proiectul de ordonanță pentru modificarea și completarea O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor diplomatice simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
– Proiectul de ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne
– Proiectul de ordonanță privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020
– Proiectul de ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
– Proiectul de ordonanță pentru modificarea alin. (2) al art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
– Proiectul de ordonanță pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, IRENA și pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
– Proiectul de ordonanță pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și serviciile de care aceștia pot beneficia și a Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială, precum și modelul standard al documentelor elaborate de către acestea
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin H.G. nr. 1610/2006
– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale
– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea unor drepturi bănești pentru experții care participă la activitățile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0908 Iași
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Târgu – Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Târgu – Jiu în vederea desființării și scoaterii din inventar a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Târgu-Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanței de judecată
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0456 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, aprobate prin H.G. nr. 723/2010
– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime și aprobarea modului de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor și/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobate prin H.G. nr.96/2011
– Proiectul de Hotărâre pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor europene din H.G. nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” și titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranșă aferentă anului 2016
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la București la 12 mai 2015 și la Paris la 22 mai 2015, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 6/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică
– Proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada Lugoj-Deva”
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait cu privire la înființarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătății, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională “Unifarm” S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” – Exploatarea Complexă Stânca-Costești și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naționale și Planul Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Timiș
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin H.G. nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare
– Proiectul de Hotărâre privind achiziția a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenicare
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice – Inspectoratul Școlar Județean Vaslui – Club Sportiv Școlar Bârlad
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranșei a treia aferentă anului 2016
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Național de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranșei a treia aferentă anului 2016
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenția Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranșe aferente anului 2016
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava
– Proiectul de Hotărâre privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, cu modificările și completările ulterioare
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, județul Covasna
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, județul Buzău
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, județul Ilfov
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vinga, județul Arad
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Pucioasa, județul Dâmbovița
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, județul Argeș
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ormeniș, județul Brașov
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Scânteia, județul Ialomița
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Subcetate, județul Harghita
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Copălău, județul Botoșani
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Unțeni, județul Botoșani
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunelor Crișcior și Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

 

Astăzi în ședința de Guvern: Modificarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și alte acte normative was last modified: august 19th, 2015 by Redacția ProLege
Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter