Astăzi, în ședința de Guvern: aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată și alte acte normative

28 Dec 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 238

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernProiectele aflate pe ordinea de ziSumar
28 decembrie 2017
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3^2 din O.U.G. nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă în anul 2018
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime – SA Galați, din Portul Isaccea, Portul Tulcea și Portul Măcin, prevăzute în anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”, județul Giurgiu
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceeal acreditat, particular și confesional
– Proiectul de Hotărâre privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. și AMROMCO ENERGY S.R.L.
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor părți de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și darea acestora în folosință cu titlu gratuit Asociației Române pentru Transparență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
– Proiectul de Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și pentru modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Sibiu, Cluj, Argeș, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmbovița, Maramureș, Galați și municipiul București
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
– Proiectul de Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj” la H.G. nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, județul Prahova
Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea unui termen

Potrivit celor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 28 decembrie 2017 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3^2 din O.U.G. nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme;

– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă în anul 2018;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime – SA Galați, din Portul Isaccea, Portul Tulcea și Portul Măcin, prevăzute în anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”, județul Giurgiu;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceeal acreditat, particular și confesional;

– Proiectul de Hotărâre privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. și AMROMCO ENERGY S.R.L.;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor părți de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și darea acestora în folosință cu titlu gratuit Asociației Române pentru Transparență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și pentru modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Sibiu, Cluj, Argeș, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmbovița, Maramureș, Galați și municipiul București;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;

– Proiectul de Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj” la H.G. nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, județul Prahova.

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea unui termen.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată și alte acte normative was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter