[Președintele României a semnat decretul de numire în funcție] Augustin Lazăr propus pentru funcția de procuror general al Parchetului ÎCCJ

28 apr. 2016
1 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 5 (1 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1812
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 28 aprilie 2016: Președintele României a semnat drecretul de numire în funcție

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că a semnat decretul privind numirea lui Augustin Lazăr în funcția de procuror general al României, conform capital.ro.


Update 22 aprilie 2016: Candidatul a primit avizul CSM

În ședința din 21 aprilie 2016, după parcurgerea activităților prevăzute în procedura de avizare, analizarea proiectului de management și susținerea interviului, Secția pentru procurori a CSM a avizat, cu unanimitate de voturi, propunerea ministrului justiției de numire în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ a domnului Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Propunerea pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ a domnului procuror Augustin Lazăr a fost înaintată Consiliului Superior al Magistraturii de către ministrul justiției în data de 1 aprilie 2016.

Hotărârea de avizare a Secției pentru procurori a fost transmisă Ministerului Justiției în cursul zilei de 21 aprilie 2016.

Sursa informației este CSM (www.csm1909.ro).


Update 21 aprilie 2016: Candidatul a fost intervievat de către CSM

Interviul a luat sfârșit. Potrivit calendarului, CSM urmează să transmită în data de 22 aprilie 2016 avizul către Ministerul Justiției.


Update 21 aprilie 2016: LIVE – intervievarea candidatului

În momentul de față CSM transmite live pe site-ul său intervievarea domnului Augustin Lazăr, propunerea ministrului justiției pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ.


5 aprilie 2016: Proiectul de management și calendarul pentru examinarea propunerii

Proiectul de management

În ședința din 4 aprilie 2016, Secția pentru procurori a CSM a publicat proiectul de management a domnului Augustin Lazăr, propunerea ministrului justiției pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

Cuprinsul

CAPITOLUL I. Ministerul Public, Misiunea Organizațională
1. Organizarea și funcționarea Ministerului Public
2. Structura Ministerului Public
3. Procurorul general al PÎCCJ
CAPITOLUL II. Analiza capacității administrative și operaționale
1. Obiectivul utilizării optime a resurselor umane
2 Serviciul de îndrumare și control
CAPITOLUL III. Activitatea de urmărire penali și de supraveghere a cercetărilor penale desfășurată de parchetele din cadrul ministerului public
1. Urmărirea penală proprie
2. Supravegherea cercetărilor penale
3. Calitatea urmăririi penale
4. Operativitatea soluționării cauzelor
5. Evaluări și tendințe
CAPITOLUL IV. Activitatea judiciară
1. Activitatea judiciară în materie penală
2. Activitatea judiciară în materie civilă
CAPITOLUL V. Cooperarea și asistența judiciară internațională
CAPITOLUL VI. Raporturile Ministerului Public cu alte autorități
CAPITOLUL VII. Activitatea Ministerului Public în vederea realizării recomandărilor Comisiei Europene în cadrul mecanismului de cooperare și verificare
CAPITOLUL VIII. Analiza swot a Ministerului Public
I. Puncte forte
2. Disfuncționalități și măsuri
3. Oportunități
CAPITOLUL IX. Principalele obiective ale Ministerului Public
CONCLUZII

Vă prezentă, în continuare, concluziile respectivului proiect:

„Proiectul valorifică o experiență profesională considerabilă, antrenată în reformarea modelului managerial tradițional practicat în unitățile Ministerului Public. Acest model consuma resursele într-un volum mare și nediferențiat de cauze, care încă aglomerează activitatea procurorilor și a poliției judiciare. Obiectivele proiectului urmăresc modernizarea energică a activității manageriale prin dezvoltarea unui management actual, participativ și eficient care să permită orientarea resurselor spre soluționarea cu celeritate îndeosebi a cauzelor importante pentru societate, relevante pentru activitatea parchetelor: infracțiunile de corupție, conflictul de interese, infracțiunile economice, evaziunea fiscală, contrabanda, infracțiunile contra patrimoniului cultural etc. și îmbunătățirea indicatorilor de calitate.

De lege ferenda este necesară continuarea reformei prin restructurarea micilor instanțe și parchete izolate (în state fondatoare ale UE s-a efectuat în urmă cu 30 de ani), care generează și majoritatea problemelor disciplinare și de corupție, comasarea lor în unități mari puse sub coordonarea unor magistrați experimentați. Această restructurare ar permite dezvoltarea unei culturi profesional-instituționale adecvate standardelor europene și o mai eficientă utilizare a resursei umane, printr-o încărcătură de dosare mai echilibrată pe procuror. În context este strict necesară crearea unui corp specializat de Poliție Judiciară la dispoziția exclusivă a procurorului, care să lucreze sub coordonarea efectivă a acestuia, având aceleași priorități.

Acest proiect este elaborat în conformitate cu politicile publice în domeniul justiției, prin valorificarea metodelor și tehnicilor manageriale verificate și dovedite ca valori ale culturii organizaționale. Totodată vizează adaptarea strategiei la problematica noilor provocări rezultate din dezvoltarea socială, cooperarea în spațiul judiciar european și noile manifestări ale fenomenului criminalității la nivel național și european.

În domeniul cooperării judiciare internaționale obiectivele manageriale vizează orientarea magistraților procurori spre standardele de gândire și acțiune ale magistraturii europene. Conducătorii parchetelor urmează a fi monitorizați în mod deosebit pentru implementarea unei conduite judiciare la standardele UE și pentru pregătirea unor procurori cu vocație europeană. Ei trebuie să fie capabili să facă față unei justiții comunitare, precum și de a se adapta la schimbările legislative intervenite, cu o atenție sporită la demersurile de unificare a practicii judiciare.

Proiectul dezvoltă valorile instituționale ale managementului participativ, transparența actului de conducere, pune în evidență rolul conducătorilor de structuri din parchete de a crea colective funcționale caracterizate prin profesionalism și spirit de echipă.

Apariția noilor manifestări criminale comise de grupări infracționale compuse din făptuitori specializați în diverse domenii (furturi cu modus operandi sofisticat, infracțiuni la regimul de ocrotire a unor bunuri etc.) determină managerii judiciari să instrumenteze, riguros, dosarele complexe numai în echipe operative (task force) alcătuite din procurori și polițiști specializați, coordonați de un procuror cu experiență și consiliați de experți în domeniu.

Proiectul pune în evidență rolul esențial al sistemului informațional în asigurarea unui flux de informații constant și necesar luării deciziilor, atât pentru procesul managerial din cadrul unității, cât și pentru conducerea anchetelor în curs.

Este subliniată importanța conduitei în mediul judiciar, a capacității de comunicare cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar și administrativ, justițiabilii, persoanele implicate în actul de justiție, operatorii de intelligence, reprezentanții massmedia care reflectă activitatea organelor judiciare ca formatori de opinie inclusiv în domeniul înfăptuirii justiției.

Este relevat, de asemenea, rolul organizării învățământului profesional aplicat la specificul domeniului vizat de infractori și al formării profesionale în domeniul urmăririi penale a creării bazelor de date conținând sistemul modus operandi, al sintezelor de jurisprudență și elaborării metodologiilor de cercetare adecvate noilor infracțiuni.

Obiectivele sunt fixate în concordanță cu atribuțiile Ministerului Public, urmărind îndeosebi procesele de organizare judiciară în evoluția lor logică. Proiectul relevă rolul coordonator pro-activ al magistratului procuror pentru aflarea adevărului în calitatea sa de conducător al procesului penal în faza de urmărire penală și de titular al acțiunii penale.

În condițiile globalizării fenomenului infracțional, când infractorii ce locuiesc într-o țară se întâlnesc adeseori într-o altă țară pentru a organiza săvârșirea faptelor într-o a treia țară, iar produsul acestora îl ascund sau îl investesc într-o a patra țară, structurile investigative europene trebuie să fie cel puțin la fel de mobile, să-și comunice în timp real informațiile, să fie capabile de a găsi operativ, în alte țări, probe admisibile în țara în care se va desfășura judecata. Dinamica organizării și specializării infractorilor, adoptarea unui modus operandi evoluat, impun managerilor judiciari o dinamică similară a organizării și specializării structurilor investigative, utilizarea tehnicilor speciale de supraveghere operativă și cercetare, adecvate noilor moduri de operare, aplicabile întregului spațiu judiciar european.

Respectând principiul legalității, procurorul implicat în managementul judiciar trebuie să observe atent și principiul oportunității, dispunând ca un veritabil manager asupra direcției și dosarelor în care sunt angajate resursele umane și materiale ale Ministerului Public și ale altor organe judiciare. Scopul realizării acestor obiective îl reprezintă chiar scopul activității judiciare desfășurate de procurori: apărarea intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, a drepturilor fundamentale și libertăților cetățenești”.

Calendarul pentru examinarea propunerii de avizare

Secția pentru procurori a hotărât ca activitățile prevăzute în procedura de avizare a propunerii ministrului justiției să se desfășoare conform următorului calendar:

– 4 aprilie 2016 – punerea în dezbatere publică a proiectului de management și efectuarea verificărilor asupra candidaturii;

– 21 aprilie 2016 – analizarea rezultatelor demersului anterior și intervievarea candidatului;

– 22 aprilie 2016 – transmiterea avizului către Ministerul Justiției.

Procedura avizării se desfășoară conform dispozițiilor art. 54 alin. (1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, rep. cu modif. și compl. ult., art. 211 din Hotărârea CSM nr. 193/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, art. 40 lit. h) din Legea nr. 317/2004 privind CSM, rep,, respectiv a Hotărârilor nr. 161/2011 și nr. 105/2013 ale Secției pentru procurori prin care au fost stabilite criteriile, subcriteriile și indicatorii privind standardele de evaluare a interviului și a lucrărilor candidaților pentru numirea în funcții de conducere.

Sursa informației este CSM (www.csm1909.ro).


Ministrul justiției a transmis astăzi, 1 aprilie 2016, CSM propunerea pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului ÎCCJ a domnului procuror Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) din Legea 303/2004, procurorul general al PÎCCJ este numit de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul CSM, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

În cadrul dialogului cu ministrul justiției, domnul procuror Augustin Lazăr a demonstrat că are viziunea managerială, determinarea și autoritatea necesară pentru reformarea și consolidarea Ministerului Public.

Domnul procuror Augustin Lazăr are o experiență relevantă în management judiciar, având o vechime în funcția de procuror de 34 de ani, dintre care 18 ani în funcții de conducere. Ca procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, a coordonat și instrumentat cauze complexe, cum ar fi urmărirea și repatrierea tezaurelor sustrase din situl Sarmizegetusa Regia, în care a fost necesară o vastă cooperare judiciară internațională. Anterior, ca procuror șef la secția de anticorupție, urmărire penală și criminalistică din cadrul PÎCCJ a participat nemijlocit la acțiunea de reformare și modernizare a Ministerului Public, care a generat premisele creării structurilor specializate de parchet din cadrul acestei instituții.

👍Interviu cu Augustin Lazăr – Despre protejarea Patrimoniului Cultural Național

În desemnarea propunerii, ministrul justiției a avut în vedere îndeplinirea criteriilor de integritate, vechimea neîntreruptă în Ministerul Public, experiența profesională și managerială relevantă și capacitatea decizională.

Ministrul justiției mulțumește tuturor procurorilor care au participat la procesul de selecție pentru ocuparea funcției de procuror general al PÎCCJ, pentru implicare și profesionalism.

Sursa informației este Ministerul Justiției (www.just.ro).

[Președintele României a semnat decretul de numire în funcție] Augustin Lazăr propus pentru funcția de procuror general al Parchetului ÎCCJ was last modified: aprilie 28th, 2016 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter