Răzvan Anghel

Răzvan Anghel

Este judecător în cadrul Curții de Apel Constanţa, exercită funcția de președinte al Secției I civile a Curții de Apel Constanţa, activează ca formator la Școala Națională de Grefieri – pentru domeniile dreptul UE, drepturile omului, deontologie profesională, comunicare şi relaţii cu publicul şi mass-media, dreptul muncii, drept civil (noul Cod civil) şi drept procesual civil (noul Cod de procedură civilă), activează ca formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii, susţinând seminarii și conferințe de formare profesională a judecătorilor în cadrul programelor de formare continuă centralizată şi descentralizată – în domeniile: drept civil (noul Cod civil) şi drept procesual civil (noul Cod de procedură civilă), dreptul muncii, asigurări sociale, evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor, tehnologia informaţiei, politici publice în justiţie, autor și tutore al unor cursuri eLearning derulate de Institutul Național al Magistraturii pentru magistrați în domeniul drept civil (noul Cod civil) şi drept procesual civil (noul Cod de procedură civilă), - membru în mai multe comisii constituite pentru concursuri organizate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Național al Magistraturii, - expert în cadrul unor programe de formare profesională cu finanțare externă destinate judecătorilor și grefierilor derulate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri în domeniile: drept civil (noul Cod civil) şi drept procesual civil (noul Cod de procedură civilă), deontologie profesională, managementul timpului și al cauzelor, - membru în Reţeaua naţională de judecători coordonatori în materia Dreptului Uniunii Europene – EuRoQuod (din Septembrie 2012), - membru în grupul de lucru constituit pentru redactarea de modele de acte procedurale potrivit noului Cod de procedură civilă, având ca rezultat lucrarea „Ghid practic – Acte de procedură în materie civilă” aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţa din 13.03.2014 și autor a peste 50 de studii, articole şi note apărute în publicaţii periodice indexate în baze de date internaționale și în volumele unor manifestări științifice, în domeniile: drept civil, drept procesual civil, dreptul muncii, dreptul asigurărilor sociale, drepturile omului, dreptul Uniunii Europene, management judiciar, practică judiciară neunitară.