Bogdan Ionescu

Bogdan Ionescu

Este avocat, Baroul Arad, din 1 februarie 2007. Este arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad și în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană.

BOGDAN IONESCU - activitate publicistică

I. ARTICOLE:

Păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei după desfacerea acesteia prin divorţ - cu propunere de lege ferenda – publicat în revista ”Curierul judiciar” nr. 2/2008.
Noțiunea de cauză în lumina dispozițiilor art. 1201 C. civ. – publicat în revista ”Curierul Judiciar” nr. 9/2008.
Considerații teoretice și practice asupra error in personam – în ”Revista Română de Drept Privat” nr. 1/2008.
Considerente teoretice şi practice asupra reconstituirii testamentului pierdut – în ”Revista Română de Drept Privat” nr. 4/2008.
Eroarea-viciu de consimțământ în lumina dispozițiilor noului Cod Civil – în ”Revista Română de Drept Privat” nr. 5/2008.
Garanția contra evicțiunii în ipoteza vânzării fondului de comerț – în ”Revista de Drept Comercial” nr. 10/2008.
Considerente asupra contestației în anulare și alte incursiuni procesuale (în colaborare cu Dr. Marius Neculcea) – în revista ”Pro Lege” nr. 2/2008.
Considerații asupra clauzei star del credere în cadrul contractului de comision – în „Revista de Drept Comercial” nr. 4/2009.
Considerații asupra condiției complicității terțului la frauda debitorului în acțiunea pauliană – în „Revista de Drept Comercial” nr. 6/2009.
Scurte considerații asupra primei zi de infățișare - în revista ”Curierul Judiciar” nr. 7/2009.
Considerații asupra noțiunii de urgență în materia ordonanței președințiale – ”Revista Română de Drept Privat” nr. 4/2009.
Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredințat copilul – în revista ”Curierul Judiciar” nr.2/2010.
Considerații teoretice și practice asupra animus novandi – în ”Revista de Drept Comercial” nr. 7-8/2010.
Inflexiuni asupra principiului in dubio pro reo (în colaborare cu Dr. Marius Neculcea) – în revista ”Dreptul” nr. 11/2010.
Doctrina ”Acte Clair” – Între Morgană, Labirintul Dedalic și un Titanic Juridic – în ”Revista de Drept Comercial” nr. 10/2012.

Rubrică permanentă în cadrul revistei ”Curierul Judiciar”, intitulată ”Jurisprudența străină – reper fundamental al Noului Cod civil român” , cu următoarele articole (constând în jurisprudență străină comentată):
În nr. 7/2012: Impreviziune. Condiţii. Onerozitate excesivă. Curtea de Casaţie Italiană, Secţia a III-a civilă, hotărârea din 19 octombrie 2006.
În nr. 8/2012: Acţiune pauliană. Condiţiile pretinse creanţei creditorului. Cour du Québec, Hotărârea din 6 martie 2009. Cauza Poirier c. Parent.
În nr. 10/2012: Contract. Clauza externă. Noţiune. Curtea Suprema a Canadei, hotărârea din 13 iulie 2007, Cauza Dell Computer Corporation c. Union des Consommateurs.
În nr. 11/2012: Forţă majoră. Noţiune. Condiţii. Curtea din Québec, Hotărârea din 4 iunie 2003, Cauza Vézina c. Crépeau.
În nr. 12/2012: Ruperea logodnei. Responsabilitate. Condiţii, Curtea de Casaţie franceză, Camera a II-a civilă, Hotărârea din 18 ianuarie 1973.
În nr. 1/2013: Funeralii. Modalităţi. Voinţa defunctului. Curtea de Apel din Reims, Camera civilă, Hotărârea din 1 februarie 2001.
În nr. 2/2013: Promisiune publică de recompensă. Natură juridică. Condiţii. Curtea din Québec, Hotărârea din 5 octombrie 2005, Cauza Létourneau c. Vidéotron Ltée.
În nr. 3/2013: Determinarea preţului între profesionişti Tribunalul Cantonal Valais, Hotărârea din 27 aprilie 2007, Cazul Oven.
În nr. 4/2013: Îmbogăţire fără justă cauză. Condiţii. Situaţia concubinilor. Curtea de Apel din Québec, Hotărârea din 15 februarie 2002. Cauza Lussier c. Pigeon.
În nr. 5/2013: Anunţ privitor la răspundere. Efecte faţă de terţi, Curtea din Québec, Hotărârea din 14 decembrie 2009, Cauza Bélanger Calderoni c. Immeubles Benoît Simard inc.

II. LUCRĂRI:

Lucrarea ”Nestemate de Jurisprudență” , apărută în cadrul colecției ”Cultura Juridică” – bibliotecă inițiată și coordonată de Mircea Dan Bob – Ed. Universul Juridic, București, 2011.
Lucrarea ”Exercitarea autorității părintești după divorț” , în cadrul colecției ”Noul Cod Civil” – colecție inițiată și coordonată de către subsemnatul – Ed. Universul Juridic, București, 2012.
Lucrarea "Acţiunea pauliană", în cadrul colecţiei "Noul Cod Civil" - colecţie iniţiată şi coordonată de către subsemnatul – Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
Lucrarea "Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică", în cadrul colecţiei "Noul Cod Civil" - colecţie iniţiată şi coordonată de către subsemnatul- Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013.

Postări - Bogdan Ionescu

Arbitrul

29 mai 2017 Publicat în Arbitraj şi Mediere, Articole, Opinii