Pompil Drăghici

Pompil Drăghici

Este avocat și prodecan al Baroului Mehedinţi.

Publicaţii:
Cărţi:
 1. P. Draghici , I.Dogaru, Curs universitar. Drept. Civil. Teoria generală a obligaţiilor. Ediţia 2. În reglementarea NCC, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-18-0373-6. (autor 1), p. 832.
 2. I. Dogaru, P. Draghici, Bazele dreptului civil, Vol III. Teoria generala a obligaţiilor, Tratat, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, ISBN 973-115-233-2, (coord.), p.704.
 
 1. P. Draghici, Vali Stefania Niţă, Mădălin Savu-Ticu, Teoria generala a obligatiilor. Speţe şi jurisprudenta, Ed. Sitech, Craiova, 2007 (coautor), ISBN 978-973-746-573-3, p. 432.
 2. I. Dogaru, coord., P. Draghici, Drept civil. Tratat. Contracte speciale, Curs universitar, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004 (coautor), ISBN 973-655-413-9, p. 1312
 3. P. Draghici, A. I. Duşcă, Drept intern şi comunitar al mediului, Curs de bază, Ed. Universitaria, Craiova, 2003 (coautor), ISBN 973-8043-303, p. 402.
 4. I. Dogaru, (coord), P. Draghici, Drept civil. Succesiunile, Curs universitar, Ed. All Beck, Bucuresti, 2003 (coautor), ISBN-973.655-283-7. p. 848.
 5. I. Dogaru (coord), P, Draghici, (coautor), Drept civil. Ideea curgerii timpului şi consecintele ei juridice, Curs universitar, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002 (coautor), coord. I. Dogaru, ISBN 973-655-236-5, p. 1144.
 6. I. Dogaru, coord, Drept civil. Idei producatoare de efecte juridice, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002 (coautor), ISBN 973-655-165-2, p. 896.
 7. I. Dogaru, P. Draghici, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Curs universitar, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002 (coautor), ISBN 93-655-195-4, p. 600.
 8. I. Dogaru, P. Draghici, Drept.civil. Teoria general a obligaţiilor. Curs de bază, Ed. Themis, Craiova, 2000, ISBN 973-99643-8-9, p. 600.
 9. P. Draghici, autor, Dreptul mediului. Curs de baza, Ed. Themis, Craiova, 2000, ISBN 973-99969-8-1, p. 397, autor.
 10. I. Dogaru, P. Draghici, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Curs de bază, Ed. All Beck, 2000 (coautor), ISBN 973-996439, p. 580.
 11. R. Constantin, P. Drăghici. M. Ioniţă, Expertizele, mijloc de proba in procesul penal, Ed. Tehnica, Bucuresti, 2000, ISBN 973-31-1443-X (coautor), p. 275.
 12. P. Draghici, Vali Stefania Niţă, Teoria generală a obligaţiilor. Speţe şi jurisprudenţă, Ed. Themis, Craiova, 2000, ISBN 973-99643-5-4, p. 400, publicată şi în limba italiană.
 13. I. Dogaru, P. Draghici, Teoria genereala a obligatiilor.Curs de bază, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1999, ISBN 973-44-0258-7, p. 584.
 14. P. Draghici, Faptul juridic ilicit cauzator de prejudicii, Ed. Universitaria, Craiova, 1999, ISBN 973-9271-54-8, p. 236.
 15. I. Dogaru, P. Draghici, Drept civil roman. Tratat. Teoria generala a obligatiilor, vol. III, Ed. Omnia UNI S.A.S.T., Brasov, 1998 (coautor), ISBN 973-98982-5-7, p. 560.
 16. I. Dogaru, P. Draghici, coordonatori, Drept civil roman. Tratat, vol.III, Teoria generala a obligatiilor, Ed. Europa, Craiova, 1997, ISBN 973-95780-98, p. 600.