Ilie Dumitru

Ilie Dumitru

Este doctor în drept și avocat în Baroul București.


Studii:
- Doctor în Drept;
- Master în Drept social european (2013-2015);
- Masterand în Fiscalitate și politici financiare (2016-prezent);
- Studii postuniversitare de pedagogie : Academia de Studii Economice -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic (2001-2002);
- Studii postuniversitare de Drept româno-francez al afacerilor: Institutul romano-francez de drept al afacerilor „Nicolae Titulescu - Henri Capitant”, Université de droit des Affaires Franco-Roumain: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne si Universitatea București, în cooperare (2000-2001);
- Licenţa în ştiinţe juridice : Universitatea din Bucureşti (1996).

Lucrări publicate:
Cărţi:
Drept penal social, (coautor), Editura Universul Juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-840-8

Articole/studii:
1. „Water, a geostrategic and geopolitical objective” / „Apa, obiectiv geostrategic şi geopolitic” (bilingv), coautor, Conferinţa internaţională „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, noiembrie 2014;
2. „The criminal offences regulated by special laws include the one stipulated by art. 264 (4) of  Law no. 53/2003 - Labour Code”, în Criminal Law Review, ISSN 2248–0528, Volume V, Issue 1, Ian. - Iun. 2015;
3. „Zilier versus salariat. Studiu comparativ”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2015, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
4. „Munca prin agent de muncă temporară - Analiza cadrului normativ naţional din perspectiva Directivei 2008/104/CE”, în Studii de securitate publică, vol.IV, Editie speciala (iunie2015), ISSN 2284-8592, volumul 2 al Conferinţei ştiinţifice a şcolilor doctorale, Ediţia a III-a, Bucureşti, 2015;
5. „Despre limitele libertăţii de exprimare”, în Studii de securitate publică, vol.IV, Editie speciala (iunie2015), ISSN 2284-8592, volumul 2 al Conferinţei ştiinţifice a şcolilor doctorale, Ediţia a III-a, Academia de Politie A.I.Cuza, Bucureşti, 2015;
6. „ from a legal perspective” / „ din perspectivă juridică”, în volumul conferintei „The international conference on social, political and humanistic sciences. Education, research, innovation in the knowledge era”, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, mai 2015;
7. „Perspective legislative în domeniul detaşării lucrătorilor în Uniunea Europeană după Transpunerea Directivei 2014/67/UE.” în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2015, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
8. „Discrimination against workers on grounds of religion and belief – a current issue of the European Union in the context of Muslim refugees’ migration” / „Discriminarea lucrătorilor pe criterii religioase şi de credinţă – problemă actuală a Uniunii Europene, în contextul migraţiei refugiaţilor musulmani” (bilingv), în volumul Conferinţei nediscriminării şi egalităţii de şanse NEDES 2015, Palatul Parlamentului, Bucureşti, 2015, ISSN 2344-6722 şi ISSN 2344-5629;
9. „Internshipul, o formă aparte de muncă. Sau despre nevoia revizuirii legislaţiei române privitoare la angajarea elevilor şi studenţilor”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2016, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
10. „European Union between the refugee crisis and the provisions of international law” / „Uniunea Europeana între criza refugiaţilor şi prevederile dreptului internaţional” (bilingv engleză-română), în volumul Conferinţei internaţionale de drept, studii europene şi relaţii internaţionale, Ediţia a III-a, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-27-0607-4;
11. „Exercitarea unei profesii sau practicarea unei meserii în mod nelegal”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2016, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
12. „Imigraţia, factor perturbator pentru ordinea juridică a Uniunii Europene”, în volumul Conferinţei ştiinţifice a şcolilor doctorale, Ediţia a V-a, Academia de Politie A.I.Cuza, Bucureşti, 2016;
13. „Drepturile lucratorilor detasati dintr-un stat membru în alt stat membru al Uniunii Europene”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2016, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
14. „International air transport of passengers and luggage from tourist industry perspective and the rights of tourists”, în volumul „Contemporary Challenges in the Business Law” – Contributions to the 6-th International Conference „Perspectives of Business Law in the Third Millennium”, Ed. Adjuris – International Academic Publisher, Bucharest, 2017, ISBN 978-606-94312-0-7 (E-Book);
15. „Consideraţii juridice asupra secretului profesional medical, între obligația de păstrare și obligația de divulgare a lui” în Revista Universul Juridic nr.9/2016, ISSN 2393-3445;
16. „Consideraţii asupra legalităţii concedierii lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 10/2016, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
17. „Dificultăți de interpretare și aplicare a Directivei 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite” în Revista Universul Juridic nr.12/2016, ISSN 2393-3445;
18. „Consecințele neprezentării salariatului la examenul medical periodic efectuat de medicul de medicina muncii”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2017, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534.

Postări - Ilie Dumitru