Gina Livioara Goga

Gina Livioara Goga

Este lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Danubius din Galați și avocat.

Sursa informațiilor