Mihai Adrian Hotca

Mihai Adrian Hotca

Este doctor în drept din 2007 cu specializarea în Științele penale, profesor universitar și membru al Baroului București.Experiență profesională:

Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Profesor universitar, disciplinele: Drept penal, Răspunderea penală a funcţionarului public, Drept contravenţional, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Drept penal al afacerilor – Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti
Avocat, Baroul Bucureşti
Vicepreşedinte al Asociaţiei Juriştilor Practicieni din Domeniul Afacerilor

Sursă informații
Sursă foto

Postări - Mihai Adrian Hotca