Steluța Ionescu

Steluța Ionescu

Este lect. univ. dr., Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative.