Magdalena Iordache

Magdalena Iordache

Este doctor în drept din anul 2008, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, și lector universitar la Catedra de drept penal a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.Publicații:

Este suspensiv de executare recursul declarat în condiţiile art. 1.608 din Codul de procedură penală? (în coautorat), în Dreptul nr. 5-6/1994;
Regimul sancţionator al minorului în lumina noului Cod penal, în Dreptul nr. 5/2005;
Consideraţii în legătură cu actul procesual al începerii urmăririi penale în cazul infracţiunii de audienţă, precum şi în situaţia aplicării dispoziţiilor art. 335, 336 şi 337 din Codul de procedură penală, în Dreptul nr. 5/2006;
Absorbţia infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal în infracţiunea de viol, în Dreptul nr. 6/2006;
Norma juridică penală, raportul juridic penal – instrumente de înfăptuire a dreptului penal, în Dreptul nr. 7/2006;
Executarea măsurilor educative ale mustrării şi libertăţii supravegheate aplicate minorilor infractori, în Dreptul nr. 8/2006;
Viol – perversiune sexuală, în RDP nr. 1/2007;
Evoluţia jurisprudenţei Convenţiei (europene) pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în materia dreptului la un recurs efectiv, în Dreptul nr. 3/2007;
Plângerea împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Aspecte teoretice. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007;
Privire comparativă asupra infracţiunii simple instantanee şi a infracţiunii continue, în Dreptul nr. 12/2007; Aspecte specifice privind judecata minorilor inculpaţi, în RDP nr. 4/2007;
Consideraţii în legătură cu extinderea procesului penal pentru alte fapte în lumina modificărilor intervenite prin Legea nr. 356/2006, în RDP nr. 2/2008;
Judecata în primă instanţă în procesul penal. Aspecte privind limitele judecăţii şi extinderea acestora, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008.