Anelis-Vanina Istrătescu

Anelis-Vanina Istrătescu

Este asist. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti; Formator – Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Bucureşti; Avocat, Baroul Bucureşti.