Călina Jugastru

Călina Jugastru

Este doctor în drept și decan al Facultății de Drept „Simion Bărnițiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Studii:

• Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1993);
• doctor în drept (drept civil), 2000.

Activitate profesională:

• judecător (1993-1995);
• procuror (1995-1998);
• asistent universitar la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (1996-2001);
• lector universitar (2001-2003);
• conferenţiar universitar (2003-2008);
• profesor universitar (începând cu 2008);
• directorul Centrului de Studii şi Cercetare Ştiinţifică în Dreptul Privat (2006-2010);
• participare la 65 de comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat; secretar ştiinţific (2001-2012);
• prodecan (2001-2004);
• decan (începând cu 2012).

Activitate ştiinţifică:

Autor de cărţi în domeniul ştiinţelor juridice (la edituri din ţară şi din străinătate); peste 90 de articole, studii, recenzii în reviste de specialitate şi în volumele conferinţelor ştiinţifice; secretar de redacţie al revistei Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia; participare la şapte granturi de cercetare.

Cărţi publicate în ţară:

- Tratate, cursuri universitare:
• Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Procedurile speciale. executarea silită. Procesul civil internațional. Conform Codului de procedură civilă republicat – coautor, lucrare coordonată de Prof. univ. dr.h.c. Ioan Leş (premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România) – 2015;
• Teoria generală a obligaţiilor – Editura Astra Museum, Sibiu (2015);
• Manual de drept internaţional privat român – coautor: Editura Hamangiu, Bucureşti (2008); Editura C.H. Beck, Bucureşti (2001, 1999), Editura Argonaut, Cluj-Napoca (1998);
• Drept civil. Obligaţiile – Editura Argonaut, Cluj-Napoca (2007, 2003, 2002);
• Drept civil. Persoanele – coautor, Editura Hamangiu, Bucureşti (2007, 2003);
• Principii şi instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă – coautor, Editura Rosetti, Bucureşti (2001).

- Monografii:
• Prejudiciul – repere româneşti în context european – Editura Hamangiu, Bucureşti (2013);
• Repararea prejudiciilor nepatrimoniale – Editura Lumina Lex, Bucureşti (2001);
• Unităţile administrativ-teritoriale. Domeniul public, domeniul privat – Editura Argonaut, Cluj-Napoca (2001).

- Culegeri de studii:
• Dreptul persoanelor. Dreptul obligaţiilor - secvenţe în actualitatea Codului civil – Editura Hamangiu, Bucureşti (2013);
• Probleme actuale ale răspunderii în Dreptul Internetului – Editura Argonaut, Cluj-Napoca (2004).

Cărţi publicate în străinătate:

• New Challenges for Nation States and New Opportunities for Regional and Global Development. International Private Law Stances – coautor, Symphologic Publishing, Canada (2015);
• Persons. Obligations – Sequences Within The Romanian Civil Code, Lambert Academic Publishing, Germania (2014);
• International Civil Litigation-Realities and Perspectives – Symphologic Publishing, Canada (2014);
• The Damage – Romanian Landmarks Within the European Context, Lambert Academic Publishing, Germania (2013);
• Les droits de la personnalité – Éditions de la Tannerie, France (2006);
• Le contrat et la responsabilité civile – Éditions de la Tannerie, France (2006).

Postări - Călina Jugastru