Dan Lupașcu

Dan Lupașcu

Este doctor în drept procesual penal, avocat în cadrul Baroului București, profesor universitar al Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” și formator în domeniul dreptului civil pentru INM.

Experiența profesională:

Exercitarea funcției de reprezentare - Consiliul Superior al Magistraturii
Judecător - Curtea de apel Bucureşti – Secţia a II-a penală
Preşedinte - Curtea de Apel Bucureşti
Membru ales - Consiliul Superior al Magistraturii
Preşedinte - Consiliul Superior al Magistraturii
Membru ales - Consiliul Superior al Magistraturii, Secretar general (pentru două mandate consecutive – de la 09.05.2003 la 11.01.2005)
Preşedinte - Curtea de Apel Bucureşti
Preşedinte - Tribunalul Bucureşti
Vicepreşedinte Judecătoria sectorului 5, Bucureşti
Judecător - Judecătoria sectorului 5, Bucureşti

Activitate didactică

Conferenţiar universitar (până la 30.09.2014) şi profesor universitar (din 1.10.2014) în cadrul Universității „Nicolae Titulescu” Bucureşti – Facultatea de Drept și Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative – materiile Dreptul familiei, Drept internaţional privat și Organizare judiciară;
Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii – materia Drept civil.


Activitate didactică științifică:

A elaborat ori coordonat elaborarea unor lucrări ştiinţifice, respectiv: articole, note, monografii, culegeri de acte normative, culegeri de practică judiciară etc.;
Membru în echipa de cercetare la contractul de cercetare ştiinţifică (obţinut prin competiţie internaţională) nr. 395/18.02.2008 având ca obiect elaborarea lucrării „Răspunderea penală a persoanei juridice”; lucrare publicată în broşură;
Membru în echipa de cercetare în grantul „Valorificarea practicii judiciare şi armonizarea cu jurisprudenţa CEDO, imperativ al înfăptuirii justiţiei. Propuneri legislative privind asigurarea unei practici judiciare unitare”; Bucureşti; 2008-2011; lucrare publicată în 3 volume la Editura „Universul Juridic”, Bucureşti.