George Măgureanu

George Măgureanu

Este conf. univ. dr. la Universitatea Româno Americană, unde predă disciplinele drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii şi securităţii sociale.