Iurie Mihalache

Iurie Mihalache

Este doctor în drept, conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii Libere Internaţíonale din Moldova și avocat în cadrul Biroului Asociat de Avocaţi „Avornic şi Partenerii”.