Viorel Miulescu

Viorel Miulescu

Este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Publice şi Administrative, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti.