Adrian Cristian Moise

Adrian Cristian Moise

Este avocat în Baroul Dolj, lector universitar la disciplina Criminalistică la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Craiova, Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Criminalistică, membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România, membru al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică.

Publicaţii:
- autor şi coautor a numeroase articole în domeniul criminalităţii informatice publicate în țară și străinătate, precum şi autor şi coautor a mai multor cărţi şi cursuri universitare publicate în ţară, cum ar fi de exemplu: Adrian Cristian Moise, Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor informatice, Editura Universul Juridic, București, 2011, ISBN 978-973-127-556-7, 442 pagini; Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica. Elemente de tehnică și de tactică a investigării penale, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-673-482-0, 308 pagini.