Bogdan Moloman

Bogdan Moloman

Este Inspector principal la Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, autor și coautor al mai multor lucrări precum și articole ori studii publicate în reviste de specialitate.

Studii:

- absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul aceleiaşi universităţi clujene;
- absolvent al masteratului „Ştiinţe penale şi criminalistică” organizat de Facultatea de Drept (Cluj-Napoca) din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti;

Activitate profesională:

- inspector principal la Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa;

Activitate științifică:

- autor al lucrărilor: Dicţionar de dreptul familiei cu termenii şi expresiile juridice traduse în franceză, italiană şi spaniolă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Protecţia copilului, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008; Încheierea, desfiinţarea, încetarea şi desfacerea căsătoriei, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008;
- coautor, alături de Lazăr-Ciprian Ureche, al lucrării „Noul Cod civil. Cartea a II-a - Despre familie (art. 258-534). Comentarii, explicații și jurisprudență, Editura Universul Juridic, București, 2016, 880 p.;
- coautor, alături de lect. univ. dr. judecător Gabriela Cristina Frenţiu, al cursului universitar: Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008; ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; ed. a III-a revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- autor sau, după caz, coautor al mai multor articole/studii publicate în prestigioase reviste de specialitate juridică din ţară şi străinătate, precum: „Dreptul”; „Revista Română de Jurisprudenţă”; „Pandectele Române”; „Caiete de Drept Penal”; „Journal of Law and Social Sciences”; „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” – Madrid (Spania); „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” – Guayaquil (Ecuador).
Cu titlu de exemplu: Considerații referitoare la clauza de preciput în statornicirea Codului civil, acceptat spre publicare în Dreptul nr. 3/2016; Discuții privind convenția matrimonială în reglementarea actualului Cod civil, acceptat spre publicare în Dreptul nr. 2/2016; Considerații referitoare la căsătoria între persoanele de același sex, acceptat spre publicare în Journal of Law and Social Sciences (Jurnalul de Drept și Studii Sociale) nr. 3-4/2015, Ed. Lumen, Iași; Succinte considerații cu referire la obligația de întreținere în actuala statornicire a Codului civil, în Dreptul nr. 9/2015; Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea Noului Cod civil, în R.R.D.J. nr. 3/2015; Infracţiunea de act sexual cu un minor în reglementarea noului Cod penal, în P.R. nr. 4/2015; Scurte consideraţiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorţ, potrivit art. 388 NCC, în R.R.D.J. nr. 6/2014; Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului în reglementarea Noului Cod penal, în P.R. nr. 11/2014; Infracţiunea de abandon de familie. Disecţia prevederilor art. 378 NCP, în R.R.D.J. nr. 5/2014; Consideraţii privind competenţa Autorităţii Tutelare sub auspiciile noilor reglementări legale, în P.R. nr. 7/2014; Consideraţii referitoare la infracţiunea privind împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu în reglementarea noului Cod penal, în R.R.D.J. nr. 3/2014; Aspecte referitoare la răspunderea penală a minorului în noul Cod penal, în C.D.P. nr. 1/2014; Prestația compensatorie – sprijin acordat soțului inocent și vulnerabil urmare a divorțului, în R.R.D.J. nr. 6/2013; Infracţiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal, în R.R.D.J. nr. 5/2013; Ancheta psihosocială a autorității tutelare – personaj special în distribuția cauzelor aflate pe rolul instanței de tutelă. Act administrativ sau simplu mijloc de probă, în R.R.D.J. nr. 3/2013; Implicații ale continuării acțiunii de divorț de către moștenitorii soțului reclamant decedat. Inadvertențe între dispozițiile de drept material și cele de drept procedural, în R.R.D.J. nr. 2/2013; Căsătorie. Alienat sau debil mintal. Nulitate (Comentariu explicativ la Sentinţa civilă nr. 3573 din 28 decembrie 2011 a Judecătoriei Năsăud), în R.R.D.J. nr. 5/2012; Los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley rumana para contraer matrimonio, în „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” nr. 28/2010; Consideraciones sobre el matrimonio religioso en Rumanía, în „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” nr. 19/Enero 2009 (RI §407322), pp. 1-18, Madrid, Spania.

Stagii de pregătire profesională:

- a efectuat stagii de perfecționare: Cluj-Napoca, 28 ianuarie 2014, conferința națională „Noutăți din noul Cod de procedură penală” (organizată de Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj în parteneriat cu Baroul Cluj); Cluj-Napoca, 27-29 martie 2014, conferința internațională „The International Criminal Law Conference: Crimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response” (organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) – participant cu lucrarea Evoluția incriminării incestului în dreptul românesc, publicată în volumul conferinței Crimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response – In Honorem Professor George Antoniu, eds. Ioana Vasiu și Florin Streteanu, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2014, pp. 194-209; Cluj-Napoca, 8-9 mai 2015, conferința internațională „The Rule of Law in the Digital Era” (organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) – participant cu lucrarea Reglementarea infracţiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale în noul Cod penal român, publicată în volumul conferinței The Rule of Law in the Digital Era, eds. Ioana Vasiu și Florin Streteanu, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2015.
-în perioada 17-21 noiembrie 2014, la Brașov, a urmat un program de perfecționare profesională cu tema „Răspunderea juridică a funcționarului public” organizat de ANFP. 

Site web: https://www.sites.google.com/site/molomanbogdan/

Postări - Bogdan Moloman